İşveren İçin

Otomatik Katılım’a geçişte, fon büyüklüğünde sektör lideri AgeSA, uzmanlığı ve güvencesi ile yanınızda!

Yasal Yükümlülüklerim Nelerdir?

Otomatik katılım sistemine dâhil olan her işveren, çalışanları adına bir emeklilik şirketi ile sözleşme yapmak ve mevzuattaki kriterlere uyan çalışanları bu plana dâhil etmekle yükümlüdür.

İşveren, çalışanların sisteme dâhil olması için, kanun ve alt düzenlemeler kapsamındaki gerekli tüm bilgileri derleyerek emeklilik şirketine bildirir ve aylık periyotlarla bu bilgileri günceller..

İşveren, çalışanların maaşlarından prime esas kazancın veya emeklilik keseneğine esas aylığın minimum %3'ü olmak kaydıyla kesinti yaparak, bu tutarı en geç çalışanın ücretinin ödeme gününü takip eden iş günü emeklilik şirketine aktarır.

Yasal Yükümlülüklerim Nelerdir?
Emeklilik Şirketinin
Seçimi
Yasal Yükümlülüklerim Nelerdir?
Yasal Yükümlülüklerim Nelerdir?
Fonların
Seçimi
Yasal Yükümlülüklerim Nelerdir?
Yasal Yükümlülüklerim Nelerdir?
Katkı Payının
Ödenmesi
Yasal Yükümlülüklerim Nelerdir?
Yasal Yükümlülüklerim Nelerdir?
Devir
İmkanı
Yasal Yükümlülüklerim Nelerdir?
Yasal Yükümlülüklerim Nelerdir?
Bilgilendirme
  • İşveren için belirlenen yükümlülüklere ve otomatik katılım kapsamında yürürlüğe konacak mevzuata uymamanız halinde, her bir ihlal için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 100 TL idari para cezası uygulanır.
  • Katkı payını emeklilik şirketine eksik, geç aktarmanız veya aktarmamanız durumunda ise çalışanınızın birikiminde oluşan parasal kaybından sorumlu tutulursunuz.