Grup Emeklilik Nedir?

Grup Emeklilik Nedir?

Grup emeklilik sözleşmesi, kurumunuz ve çalışanlarınız için avantajlı koşullar sunan bireysel emeklilik planıdır.

AgeSA Hayat ve Emeklilik'in, Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki planlara göre daha düşük kesinti yapısına sahip özel emeklilik planları sayesinde kurum çalışanlarınızın emeklilik hayallerine kavuşması artık çok daha kolay!

Dilerseniz, çalışanlarınızı tamamen kurum katkılı, kurum ve çalışan katkılı veya tamamen çalışan katkılı olarak sisteme dahil edebilir ve onların emeklilik hayallerini AgeSA Hayat ve Emeklilik'in grup emeklilik planları ile güvence altına alabilirsiniz.


AKLIMA TAKILDI
Hayat Sigortası Nedir?

Vesting (Hak Ediş Süresi) Nedir?

Vesting uygulaması, kurum katkılı olarak sisteme giren çalışanların işverenler tarafından ödenen katkı paylarının tamamını ancak belirlenen hak ediş süresi kapsamında hak edebilmesidir.

İşveren grup emeklilik sözleşmesine, işveren tarafından ödenen katkı payları ile bunların getirilerinin tamamına katılımcı tarafından hak kazanılabilmesi için azami yedi yıla kadar hak kazanma süresi koşulu konulabilir.

Sözleşme Yılı Sonu İtibarıyla Asgari Hak Kazanma Oranı (%)
Grup Emeklilik Nedir?
<1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
0 100  

1 0 100  
2 0 0 100  3 0 0 0 100  


4 0 0 0 75 100  

5 0 0 0 60 80 100  
6 0 0 0 60 70 80 100  
7 0 0 0 50 60 70 80 100

* Hak kazanma süresi bir yıldan az olamaz.

Vesting (hak ediş) şartları için tıklayın.
Devamı için tıklayın +

Vakıf - Dernek ve Sandıkların Aktarım

Tüzel kişiliğe sahip meslek kuruluşları 31.12.2017 tarihine kadar emeklilik tahahhüt planları kapsamındaki birikimlerini bireysel emeklilik sistemine aktarabileceklerdir. Üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşları yetkili organlarınca karar alınması kaydıyla, emekliliğe yönelik birikimler ve taahhütleri içeren tutarları, giriş aidatı veya masraf kesintisi yapılmaksızın, kısmen veya tamamen bireysel emeklilik sistemine veya yıllık gelir sigortalarına aktarılabilir. Gayrimenkul satışları dahil olmak üzere aktarımlarla ilgili işlemler, her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

Vakıfların BES Entegrasyon için izlemesi gereken adımlar ve ilgili yönetmelik için tıklayın.

1.Adım; Aktarım için hizmet sunucusunun yetkili organlarınca karar alınması şarttır.

2.Adım; Alınan kararı müteakip TC Hazine Müsteşarlığı'na bildirimde bulunulur.

3.Adım; Elektronik veri seti, hizmet sunucusu tarafından Müsteşarlık'a yapılacak bildirim ile eş zamanlı olarak, Emeklilik Gözetim Merkezi'ne gönderilir.

4.Adım; Müsteşarlık, hizmet sunucusu tarafından sunulan bilgi ve belgeleri inceleyerek, birikimlerin aktarıma uygunluğu ile aktüerya raporunun belirlenen esas ve usullere uygunluğunu değerlendirir. Ve belgelerin tamamlanmasını müteakip en geç üç ay içerisinde Müsteşarlık tarafından sonuçlandırılır.

Grup Halinde Vakıf Aktarımı Nasıl Yapılır?

 • Hizmet sunucusu, aktarım bilgi ve hesap formu ile birlikte yazılı olarak emeklilik şirketine veya sigorta şirketine başvurur ve gruba dahil kişilerin bilgilerini elektronik ortamda şirkete gönderir.
 • İlgili şirket, hizmet sunucusuna gruba uygun bir emeklilik planı ve fon dağılımı teklifi sunar veya yıllık gelir sigortası önerir; önerdiği ürünlerin özelliklerine ilişkin bilgiler ile bireysel emeklilik veya sigortacılık mevzuatına göre sunulması gerekli bilgileri hizmet sunucusu ile üye veya çalışanlara verir.
 • Hizmet sunucusu, teklifi kabul etmesi halinde, aktarım tutarını emeklilik şirketinin veya sigorta şirketinin ilgili hesap numarasına öder.
 • Emeklilik sözleşmesi aktarılan tutarın emeklilik şirketinin hesaplarına intikal ettiği tarih itibarıyla, yıllık gelir sigortası ise ilgili mevzuat hükümlerine göre yürürlüğe girer.
Devamı için tıklayın +

Neden AgeSA?

 • Tüm bireysel emeklilik şirketleri arasında en büyük fon büyüklüğüne sahip ve 200'i aşkın kuruma hizmet veren pazar lideriyle çalışmanın güvencesini ve kolaylığını yaşabilirsiniz.
 • 5 adımda kolayca Grup Emeklilik başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.
 • Pratik ve hızlı tahsilat süreçleri ile süreçlerinizi kolaylaştırabilirsiniz.
 • "Anahtar Teslim BES" Projeleri ile satış öncesi ve sonrası kesintisiz destek alabilirsiniz.
 • Her türlü sorularınız için Grup müşterilerine özel 0850 502 72 72 no'lu Kurumsal Hizmet Merkezimizi arayabilirsiniz.
 • Çalışanlarınızın birikimleri; AgeSA güvencesinde, Türkiye'nin önde gelen portföy yönetim şirketlerinin dinamik, profesyonel ve başarılı portföy yönetim ekipleri tarafından yatırıma yönlendirilmektedir.
 • Her türlü hukuki sorununuz için Hukuki Danışmanlık Hizmeti'nden faydalanabilirsiniz.
 • Kurumsal CRM sektöründe ilk ve tek olan firmanıza özel Kurumsal İnternet Şubesi ve raporlama hizmetinden yararlanabilirsiniz.
 • Kurumsal İnternet Şubemiz ile 7/24 işlem yapabilirsiniz.
 • Kuruma Özel Proje Danışmanlığı Hizmetin'den faydalanmak için kurumsalprojeler@agesa.com.tr'ye e-mail yoluyla ulaşabilirsiniz.
Devamı için tıklayın +

Vergi Avantajı

Kurumlar Vergisi

İşverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları, ticari kazancın tespitinde doğrudan gider olarak dikkate alınabilir.

Doğrudan gider olarak dikkate alınabilecek tutar, ödendiği ayda çalışanın elde ettiği brüt ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari brüt ücretin yıllık tutarını aşamaz.

Devlet Katkısı

Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25'i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. İşveren tarafından ödenenler hariç, katılımcı adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı paylarının yüzde yirmibeşine karşılık gelen tutar Devlet katkısına konu edilir. Devlet katkısı tutarının hesaplanmasına esas teşkil eden katkı paylarının toplamı ilgili takvim yılına ait hesaplamaya ilişkin dönemin sona erdiği tarihte geçerli brüt asgari ücretin hesaplama dönemine isabet eden toplam tutarını aşamaz.

Devamı için tıklayın +

Otomatik Katılım

 • 01.01.2017 tarihinden itibaren uygulamaya alınacak Otomatik Katılım sistemi ile özel sektörde ve kamu sektöründeki her çalışan otomatik olarak Bireysel Emeklilik Sistemi'ne katılacaktır.
 • Otomatik Katılım sistemiyle birlikte işverenler, çalışan katkı paylarını en geç çalışanın ücretinin ödeme gününü takip eden işgünü ilgili emeklilik şirketine aktarmakla yükümlü olacaktır.
 • Otomatik Katılım'la ilgili merak ettikleriniz için Otomatik Katılım sayfamızı inceleyebilirsiniz.
 • Otomatik Katılım uygulamasına geçişte AgeSA, kurumların geçiş sürecini kolaylaştırmak için Otomatik Katılım'a özel oluşturduğu ekibiyle 7/24 yanınızda olacaktır.

Firmanızı Otomatik Katılım'a dahil etmek için Teklif Al uygulamasından firma ve iletişim bilgilerinizi girip yalnızca birkaç dakikada teklif alıp sisteme katılabilirsiniz.

SOSYAL MEDYADA BİZ

Sabancı
Yukarı