Hayat Sigortası Nedir?
arrows-acc

Hayat Sigortası Nedir?

Beklenmedik durumlar karşısında yalnız değilsiniz. Olası zorluklarda sizin ve sevdiklerinizin hayat standartlarını korumayı amaçlayan hayat sigortası, güven dolu bir yaşam için her an yanınızda.

Hayat Sigortası Ne İşe Yarar?

Vefat, maluliyet, tehlikeli hastalık veya işsizlik gibi üzücü durumlar da hayata dâhildir. Önemli olan, bu durumlar karşısındaki tutumumuz ve hazırlığımızdır. Hayat sigortası, poliçeniz süresince bu gibi durumlar yaşamanız halinde; size, belirtmiş olduğunuz lehtarlara veya kanuni varislerinize poliçede belirtilen teminat tutarında bir ödeme yapılmasını sağlar.

Neden Hayat Sigortası Yaptırmalıyız?

Herhangi bir maluliyet durumunda hayat standartlarınızı aynı şekilde devam ettirebilmenizi sağlar.

Vefat durumunda, sevdikleriniz kendilerine ödenecek para ile yaşam standartlarını devam ettirebilir. Eğitimini devam ettirmekte olan çocuklarınız varsa eğitimlerinin yarım kalmamasını sağlar.

Poliçe kapsamına giren bir kaza sonucunda, yüksek tutarlı tedavi giderleriniz düşük primlerle ödenmiş olur.

Beklenmedik bir anda tehlikeli bir hastalığa yakalanmanız durumunda size finansal destek sağlar.

Ödenen primlerinizi, %15’e kadar vergi avantajıyla gelir vergisi matrahınızdan düşebilirsiniz. Detaylar için Hayat Sigortası’nda vergi avantajı sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Size özel AgeSA Hayat Sigortası poliçeleri sayesinde, sağlık ve eğitim alanında ücretsiz hizmet ve indirim imkânlarına sahip olursunuz.

AgeSA’nın farklı ihtiyaçlara uygun hayat sigortalarını keşfetmek için Hayat Sigortaları sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Hayat Sigortası Teminatları Nelerdir?

Hayat sigortaları teminatları arasında ana teminat, vefat teminatıdır. Sigortalının vefat etmesi durumunda lehtar ya da kanuni varislerine sigorta poliçesinde belirtilen tutarda teminat ödenir.

AgeSA Hayat Sigortalarında, vefatın yanı sıra aşağıdaki ek teminatları içeren ürün seçenekleri de bulunur.

 • Kazaen vefat teminatı
 • Kaza/hastalık sonucu maluliyet teminatı
 • Kaza sonucu tedavi masrafları teminatı
 • Tehlikeli hastalıklar teminatı
 • Dönüşümlü işsizlik teminatı
 • Bordrolu çalışanlar için; İstemdışı İşsizlik Teminatı

Profesyonel meslek sahibi herkes için; Geçici İş Göremezlik Teminatı (Kaza veya Hastalık Sonucu)

Ev hanımları, öğrenciler vb. için; Gündelik Hastane Tazminatı Teminatı (Kaza veya Hastalık Sonucu)

Sıklıkla merak edilen Hayat Sigortası hangi hastalıklarda ödeme yapar sorusunun cevabı sahip olunan Sigorta poliçesinde belirtilen teminatlara göre değişir. Eğer sigortalının hayat sigortası poliçesinde tehlike hastalıklar teminatı yer alıyorsa poliçesinde belirtilen hastalıkların gerçekleşmesi durumunda poliçede belirtilen koşullar çerçevesinde tazminat ödemesi yapılır.

Hayat Sigortası Ne Kadar Öder?

Sözleşmede gösterilen süre içinde teminat kapsamında yer alan durum (vefat, tehlikeli hastalık, işsizlik vb.) gerçekleşirse Hayat Sigortaları Genel Şartları çerçevesinde ilgili kişilere, poliçede belirtilen teminat tutarında, tazminat ödemesi yapılır.

Hayat Sigortası Nasıl Alınır?

AgeSA Hayat Sigortası’na başvurmak için 444 11 11’i arayabilir, size en yakın AgeSA Satış Ofisi’ni veya Akbank şubesini ziyaret edebilirsiniz.

Hayat Sigortası Genel Şartları

Hayat Sigortası Genel Şartları için tıklayınız.

Tazminat Talebi Nasıl Yapılır?

Talep edilen belgeleri görüntülemek için tıklayın:

Neden AgeSA’dan Hayat Sigortası yaptırmalıyım?

Hayat Sigortası, vefat durumunda sevdikleriniz kendilerine ödenecek tutar ile yaşam standartlarını devam ettirebilir. Eğitimini devam ettirmekte olan çocuklarınız varsa eğitimlerinin yarım kalmamasını sağlar.

Herhangi bir maluliyet durumunda hayat standartlarınızı aynı şekilde devam ettirebilmenizi sağlar.

Poliçe kapsamına giren bir kaza sonucunda, yüksek tutarlı tedavi giderleriniz düşük primlerle ödenmiş olur.

Beklenmedik bir anda tehlikeli bir hastalığa yakalanmanız durumunda size finansal destek sağlar.

Size özel AgeSA Hayat Sigortası poliçeleri sayesinde, sağlık ve eğitim alanında ücretsiz hizmet ve indirim imkânlarına sahip olursunuz.

Hayat sigortası teminatları nelerdir?

Hayat sigortaları teminatları arasında ana teminat, vefat teminatıdır. Sigortalının vefat etmesi durumunda lehtar ya da kanuni varislerine sigorta poliçesinde belirtilen tutarda teminat ödenir.

AgeSA Hayat Sigortalarında, vefatın yanı sıra aşağıdaki ek teminatları içeren ürün seçenekleri de bulunur.

a) Kaza/hastalık sonucu maluliyet teminatı
b) Tehlikeli hastalıklar teminatı
c) Dönüşümlü işsizlik teminatı

Hayat sigortası ödemelerimde vergi avantajından yararlanabilir miyim?

Evet, ödenen primlerinizi, %15’e kadar vergi avantajıyla gelir vergisi matrahınızdan düşebilirsiniz.

Detaylı bilgi için https://www.agesa.com.tr/hayat-sigortasi-vergi-avantaji sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Tazminat talebinde nasıl bulunurum?

3 halde tazminat talebinde bulunabilirsiniz. 3 durum için gerekli belgelere https://www.agesa.com.tr/hayat-sigortasi-nedir sayfamızıdan erişim sağlayabilirsiniz.

a) Vefat halinde
b) Maluliyet halinde
c) Ciddi sağlık riskleri ve tehlikeli hastalıkların vuku bulması halinde

Hayat sigortasından ayrılma ve cayma hakkı mevcut mudur?

Evet aşağıdaki şartlarda sigortadan ayrılma veya cayma hakkı mevcuttur.

Ayrılma;

 • Sigorta ettiren, en az bir yıldan beri yürürlükte bulunan ve bir yıllık primi ödenmiş olan sigorta sözleşmelerinde, istediği zaman sözleşmeyi sona erdirerek sigortadan ayrılabilir.
 • Ayrılma değeri, ayrılmanın istenildiği tarihteki genel kabul görmüş aktüerya kurallarına uygun olarak tarife teknik esasları uyarınca hesaplanan değerdir.
 • Yaşama ihtimalini içeren sigortalarda, sigortacıdan ayrılma değerinin istenilebilmesi için sigortalının sağlıklı olduğunu ispat etmesi gerekir.

Cayma;

 • Sigorta ettiren, sigortacının kendisine cayma hakkını kullanabileceğini bildirmesinden itibaren on beş gün içinde sözleşmeden cayabilir.
 • Bu bilgilendirmenin yapıldığına ilişkin ispat yükü sigortacının üzerindedir.
 • Cayma hakkına ilişkin bilgilendirme yapılmamışsa, sigorta ettirenin bu hakkı, ilk primin ödenmesinden itibaren bir aylık sürenin geçmesiyle düşer.
 • Bununla birlikte tüketici hukukuna ilişkin mevzuat uyarınca sigorta ettirenin daha uzun bir cayma süresinden yararlanması söz konusu ise bu süre uygulanır.
Hayat sigortasında hakların devri (halefiyet) söz konusu mudur?

Hayat sigortalarında halefiyet uygulanmaz. Sigortalının ölümü nedeniyle sorumlu kişilerden tazminat isteme hakkı bulunanların sigorta bedelinin ödenmesi öncesinde veya sonrasında bu tazminat haklarını sigortacıya devretmeleri de geçersizdir.

Hayat sigorta bedelini veya primini değiştirebilir miyim?

Sigorta pirimi iki halde değiştirilebilir.

a) Sözleşmede sigorta bedelinin veya buna uygun olarak primin kendiliğinden artacağı veya azalacağı haller ile bu hallerde bedel veya prim artış ya da azalma oranı veya miktarı kararlaştırılabilir. Kararlaştırılmışsa poliçede bu husus belirtilir. Prim veya bedelin artması veya azalması hakkında anlaşma yapılmamış olması halinde ya da poliçede yazılı anlaşmada artış veya azalma için öngörülen haller dışında da bu maddenin ikinci fıkrasında öngörüldüğü şekilde sigorta süresi içinde, sigorta ettirenin talebi ve sigortacının da kabulü halinde sigorta bedeli veya primi değiştirilebilir.

b) Sigorta ettiren, sigortacıya yazılı olarak ya da kalıcı veri saklayıcısı vasıtasıyla bildirerek sigorta bedelinin artırılmasını talep edebilir. Sigortacı, bedel artışı talebini kısmen veya tamamen reddetme hakkına sahip olduğu gibi, bedelin artırılması talebini, artırılan sigorta bedelinin gerektirdiği tutarda prim artışı ile de kabul edebilir. Ayrıca sigortacı, ölüm rizikosunun teminat altına alındığı sigortalarda sigorta bedelinin artırılması talebinin kısmen veya tamamen kabulü için sigortalının sağlık durumuna ilişkin güncel bir sağlık raporu sunulmasını da isteyebilir.

AgeSA Hayat Sigortası sadece Türkiye sınırlarında mı geçerlidir?

Hayır sigortanız dünyanın her yerinde geçerlidir.

Hayat sigortasına lehtar belirleyebilir miyim?

Sigorta ettiren, sigorta sözleşmesi yapılırken veya yapıldıktan sonra bir veya birden fazla gerçek veya tüzel kişiyi lehtar olarak atayabilir; birden fazla lehtar atamış ise bunların paylarını belirleyebilir. Sigorta ettiren ve sigortalı farklı kişiler olduğu durumda sigorta ettiren kendisini lehtar olarak belirleyebilir.

Sigorta ettiren, teminat kapsamındaki rizikonun gerçekleşmesinden önce istediği zaman lehtarı değiştirme ve lehtar atama işlemini geri alma hakkına sahiptir. Ancak sigorta ettirenin lehtarı değiştirme hakkından vazgeçtiğini sigorta poliçesine yazdırmış ve sigorta poliçesini de lehtara teslim etmiş olması durumunda sigorta ettiren lehtarı değiştiremez. Ancak; mirasçılıktan çıkarma veya bağışlamanın geri alınması hallerinin gerçekleştiği veya ilgililer arasında o kişinin lehtar olarak atanmasına ilişkin sebebin ortadan kalktığı hallerde, sigorta ettirenin lehtarı değiştirme hakkından açıkça vazgeçtiği ve sigorta poliçesinin lehtara verildiği hallerde bile sigorta ettiren lehtarı değiştirebilir ( Lehtar seçimi ile ilgili ayrıntılı bilgi https://www.tsb.org.tr/content/Legislations/Hayat_Sigortası_Genel_Şartları.pdf sayfamızda Hayat Sigortası Genel Şatları altında yer almaktadır.)

Hayat Sigortası'na nasıl sahip olabilirim?

SOSYAL MEDYADA BİZ

Sabancı
Yukarı