BES Kesinti Uygulaması
arrows-acc

BES Kesinti Uygulaması

BES yeni dönem avantajlarıyla, emeklilik hayalleriniz için ihtiyacınız olan birikim artık çok daha yakınınızda...

1 Ocak 2016'dan itibaren Bireysel Emeklilik Sistemi katılımcıları için daha avantajlı bir dönem başlıyor. Yeni dönemde katılımcılar sistemde kaldıkça daha çok kazanç sağlıyor.

 • %30'luk devlet katkısı devam ediyor.Emeklilik hesabına yatırılan her 100 TL için 30 TL devlet katkısı alınacaktır. Örneğin ayda 200 TL katkı payı yatırılması durumunda paranız devlet katkısıyla birlikte 260 TL olacak.
 • Emeklilik sözleşmelerinden yapılan kesintiler değişti.

Mevcut durumda bireysel emeklilik sözleşmelerinin farklı kesinti kalemleri bulunmaktadır. Bu kesintilerden en bilinenleri giriş aidatı ve yönetim gider kesintisidir.

Bu kesintilerin yanı sıra sistemde fon gruplarına göre değişkenlik gösteren Fon Toplam Gider Kesintisi ve 3 ay üst üste ödememe durumunda her ay için 2 TL alınan ara verme kesintisi bulunmaktadır. Ayrıca sistemde bulunmasına karşın AgeSA'nın uygulamadığı, Takasbank ve EGM'ye ödenen sabit kesinti uygulaması da bulunmaktadır.

1 Ocak 2016 itibariyle yürülüğe girecek olan yeni yönetmelik kapsamındaki değişiklikler hem mevcut hem de yeni satılacak sözleşmeleri kapsayacaktır.

 • Sözleşmelerin sadece ilk 5 yılında yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınabilecektirBu tutar her yıl için aylık brüt asgari ücretin %8,5'una karşılık gelen tutardır.( ilgili takvim yılında geçerli aylık brüt asgari ücret )
 • Fon toplam gider kesintisi ise ilk 5 yıl yapılacak kesinti kapsamına girmemektedir. Sözleşme yürürlükte olduğu süre boyunca fon toplam gider kesintisi alınmaktadır.
 • Sözleşmelerin 6. Yılı itibariyle kesinti kontrolleri yapılmaya başlanacaktır. Bunlardan biri sözleşme sonlanması durumunda yapılacak olan devlet katkısı ile ilişkilendirilen kontroldur. (Sözleşmenin yürürlük tarihinden, sözleşme sonlanana kadar yapılacak kesinti toplam tutarı, sonlanma tarihinde sözleşme kapsamındaki Devlet katkısı hesabında bulunan tutar üzerinden yönetmelikte belirtilen oranları kullanarak hesaplanacak tutarı geçemeyecektir. Bu oranlar, 6. yılındaki bir sözleşme için %60, 7. yılındaki bir sözleşme için %70, 8. yılındaki bir sözleşme için %80, 9. yılındaki bir sözleşme için %90 ve 10. yıl ve sonrası için %100 olacaktır.Bu kontrolün yapılmasında 01.01.2021 tarihinden itibaren başlanacaktır.)
 • Ayrıca, sözleşmelerin 6. yılı itibariyle Fon Toplam Gider Kesintilerine ilişkin iadeler gerçekleştirilecektir. (Detay Bilgi: Fon Toplam Gider Kesintisinde 6. Yıl için iade oranı %2,5 olup 7 nci ve 14 üncü yıllar arasındaki oranlar, her yıl için bir önceki yılda geçerli olan iade oranının 2,5 puan artırılması suretiyle uygulanacaktır. İade oranı belirlenirken, 1/1/2013 tarihinden itibaren sözleşmede geçirilen tüm süreler dikkate alınır. Kesintinin hesaplama tarihi itibarıyla mevcut bulunan birikimin %1,1'inin altında kalan kısmı için iade uygulanmaz.
 • İade, sözleşme bazında ve sözleşme yıldönümleri esas alınmak suretiyle yıllık olarak yapılır. İade, 01.01.2021 tarihinden sonra sözleşmenin sonlandırılması durumunda (başka bir şirkete aktarım veya sistemden çıkış) ve her halükarda anılan tarihi müteakip her sözleşme yılı sonunda yapılacak olup, bu kapsamda, söz konusu tarihten önce yapılmış olan fon toplam gider kesintileri iade edilmeyecektir.)

Sistemde uzun süre kaldıkça daha karlı olcaksınız. İlk 5 yılı içerisinde sözleşmenizden ayrılmanız durumunda planınızda tanımlı kesintiler yapılacaktır. Ancak sözleşemenin 5. Yılından sonra çıkmanız durumunda hem FTGK iadelerine başlanacak hem de DK ilgili kesinti kontrolleri yapılacaktır. Bu kontrollere göre iadelere hak kazanabileceğiniz için karlı duruma geçeceksiniz.

Sözleşmenize ait bilgileri istediğiniz zaman agesa.com.tr internet şubesindeki online işlemler menüsünden ulaşabilirsiniz. Ayrıca, posta ve eposta aracılığı ile gönderilen Hesap Bildirim Cetvel'lerinde de kesinti bilgileri yer almaktadır.

Açıklamalar

 • BES: Bireysel Emeklilik Sistemi
 • Sigortacılık, Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından yayımlanan "30 Kasım 2015 tarihli Genelge (2015/50)" gereğince, katkı payı ödemelerine ilişkin olarak vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip üç ay içinde, ilgili hesaba emeklilik sözleşmesinde belirlenen vadeye ait katkı payı ödemesinin yapılmaması durumunda, ilgili sözleşme çerçevesinde düzensiz ödeme yapıldığı kabul edilir. Sözleşme çıkışınızda DK ile ilgili yapılan kontroller, sözleşmenizin düzensiz ödeme statüsünde olması durumunda yapılmayacaktır.
 • Devletin bir katılımcıya ödeyeceği yıllık katkı miktarı, yıllık brüt asgari ücretin %30'u ile sınırlı olacaktır. Katılımcı birden fazla emeklilik sözleşmesine sahip olsa dahi, yıllık devlet katkısı miktarı yıllık brüt asgari ücretin %30'unu geçemeyecektir. Devlet katkı payından TC vatandaşı olmayanlar yararlanamayacaktır.
 • 29 Mayıs 2012 tarihi itibari ile Bireysel Emeklilik Sistemi'nde olup iki yıl içinde, birikimlerini de alarak emeklilik sözleşmesini sonlandıran katılımcılar, sisteme yeniden dâhil olmaları halinde veya sistemde bulunan diğer emeklilik sözleşmeleri için 31 Aralık 2014 tarihine kadar devlet katkısından yararlanamayacaklardır.
 • Devlet katkısı bireysel katılımcılara yöneliktir. İşveren katkılı emeklilik sözleşmelerinde, işveren katkısı için devlet katkısı ödenmez. İşveren katkısı dışında, katılımcı adına bir başkasını ödeme yapması durumunda devlet katkısı, katılımcının hesabına yatırılacaktır.
 • AgeSA'nın para piyasası fonları; AgeSA Hayat ve Emeklilik Para Piyasası Birinci Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu, AgeSA Hayat ve Emeklilik İkinci Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu, AgeSA Hayat ve Emeklilik Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu 'dur. AgeSA'nın kamu fonları; AgeSA Hayat ve Emeklilik Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, AgeSA Hayat ve Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, AgeSA Hayat ve Emeklilik Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu-Grup, AgeSA Hayat ve Emeklilik Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu ve AgeSA Hayat ve Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu'dur. AgeSA'nın uluslararası borçlanma araçları fonu; AgeSA Hayat ve Emeklilik Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu'dur. AgeSA'nın dengeli fonu; AgeSA Hayat ve Emeklilik Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu'dur. AgeSA'nın hisse senedi fonları; AgeSA Hayat ve Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Grup Emeklilik Yatırım Fonu, AgeSA Hayat ve Emeklilik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu, AgeSA Hayat ve Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu'dur. AgeSA'nın esnek fonları; AgeSA Hayat ve Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu, AgeSA Hayat ve Emeklilik Büyüme Amaçlı Esnek Grup Emeklilik Yatırım Fonu, AgeSA Hayat ve Emeklilik Esnek Emeklilik Yatırım Fonuve AgeSA Hayat ve Emeklilik Büyüme Amaçlı Performans Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'dur. AgeSA'nın uluslararası karma fonu; AgeSA Hayat ve Emeklilik Birinci EsnekEmeklilik Yatırım Fonu ve AgeSA Hayat ve Emeklilik İkinci Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'dur. AgeSA'nın standart fonu; AgeSA Hayat ve Emeklilik Standart Emeklilik Yatırım Fonu'dur. AgeSA'nın altın fonu; AgeSA Hayat ve Emeklilik Altın Emeklilik Yatırım Fonu'dur.

Sözleşmenize ait bilgilere Bireysel İnternet Şubemiz'den istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Ayrıca, posta ve eposta aracılığı ile gönderilen Hesap Bildirim Cetvel'lerinde de kesinti bilgileri yer almaktadır.

SOSYAL MEDYADA BİZ

Sabancı
Yukarı