Grup Emeklilik Sözlüğü

Grup Emeklilik Sözlüğü

Sponsor

Bir gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine göre katılımcı adına katkı payı ödeyen veya katkı payının ödenmesine aracılık eden işveren harici kişidir.

İşveren Grup Emeklilik Sözleşmesi

Bir istihdam ilişkisine dayalı olarak bir işveren ile şirket arasında imzalanan ve katılımcı adına işveren tarafından katkı payı ödenen emeklilik sözleşmesidir.

Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Sözleşmesi

Şirket ile katılımcının taraf olarak yer aldığı ancak tüzel kişilik taşıyan bir grup kurucusu olmaksızın grup emeklilik planına bağlı olarak düzenlenen emeklilik sözleşmesidir.

Kurumsal Satış Gücü Otomasyonu

Kurumsal müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik her türlü satış ve satış sonrası sürecin online olarak kolaylıkla takip edilebildiği bir sistemdir.

SOSYAL MEDYADA BİZ

Sabancı
Yukarı