Bes Vefat-Maluliyet Çıkış Belgeleri

Bes Vefat-Maluliyet Çıkış Belgeleri

BES Vefat Nedeniyle Çıkış Taleplerinde Talep Edilen Belgeler

*** Gerekli durumlarda belgelerin asıllarını veya belgeyi veren kurum tarafından tasdik edilmiş kopyaları talep edilebilir.

Ek : Katılımcının Vefatı Nedeniyle Birikimlerinin Ödenmesi Talebi Formu
Bilgi için : Müşteri Destek Merkezi (444 11 11)
Not : AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. gerektiğinde ek belge talebinde bulunabilecektir

Katılımcının Vefatı Nedeniyle Birikimlerinin Ödenmesi Talebi Formu

BES Maluliyet Nedeniyle Çıkış Taleplerinde Talep Edilen Belgeler

*** Gerekli durumlarda belgelerin asıllarını veya belgeyi veren kurum tarafından tasdik edilmiş kopyaları talep edilebilir.

Ek : Emeklilik Planları Katılımcının Sürekli İş Göremez Hale Gelmesi/Maluliyet Nedeniyle Bireysel Emeklilik Sisteminden Çıkma Talebi Formu
Bilgi için: Müşteri Destek Merkezi (444 11 11)
Not : AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. gerektiğinde ek belge talebinde bulunabilecektir.

Maluliyet Nedeniyle Bireysel Emeklilik Sisteminden Çıkma Talebi Formu

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

Kişisel verileriniz, AgeSA tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun şekilde işlenmektedir. Açık rıza göstermeniz, işin ifası ve kanunda açıkça öngörülmesi hukuki sebeplerine dayanarak, işbu form ve bu formun ekinde sunduğunuz belgelerde yer alan kişisel verileriniz ve açık rıza göstermeniz halinde özel nitelikli kişisel verileriniz, 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre,tazminat konusu da dahil olmak üzere; sigortacılık işlemlerinin gerçekleştirilmesi, tazminat başvurularının işleme alınması, değerlendirilmesi ve usülsüzlüklerin önüne geçilebilmesi, iletmiş olduğunuz bilgilerin doğruluğunun teyidi, rizikonun ve sigorta sözleşmesine ilişkin taleplerin değerlendirilmesi amacıyla işlenecek ve aşağıda paylaşım nedenleri belirtilen sır saklama yükümlülüğü altındaki üçüncü kişilerle paylaşılacaktır.

BES Vefat KVKK Formu

BES Vefat KVKK Formu

BES Maluliyet KVKK Formu

BES Maluliyet KVKK Formu

SOSYAL MEDYADA BİZ

Sabancı
Yukarı