Emekliliğe Yatırım Planı

Emekliliğe Yatırım Planı

Aylık 600 TL asgari katkı payıyla, BES planınızı Akbank şubelerinden veya Akbank Mobil’den hemen başlatın.
18 yaş altı katılımcılar için 400 TL’dir.

Daha rahat bir emeklilik için Akbank şubelerinden veya Akbank Mobil’den Emekliliğe Yatırım Planı’nı seçin! Üstelik 31 Ocak'a kadar Akbank Mobil'den AgeSA BES'inizi başlatarak 2.500 TL'ye varan ek katkı payı hediyesiyle birikimlerinize değer katabilirsiniz.

Neden Emekliliğe Yatırım Planı?

AgeSA ve Akbank işbirliği ile geliştirilen, Akbank şubelerinde veya Akbank Mobil’de bulabileceğiniz Emekliliğe Yatırım Planı ile geleceğiniz için yatırım yapmaya hemen başlayabilirsiniz. Emekliliğinizi rahat rahat planlamak için Emekliliğe Yatırım Planı doğru seçim!

Emekliliğe Yatırım Planı'nda ne gibi avantajlara sahibim?

 • Emekliliğe Yatırım Planı kapsamında hesabınıza yatırdığınız her 100 TL için 30 TL ek katkı da devlet tarafından yapılacaktır. Devlet katkısı sayesinde daha çok katkı payı ödeyerek daha çok kazanabilirsiniz.
 • Asgari katkı payının altında olmayacak şekilde, katkı payınızı istediğiniz gibi belirleyebilirsiniz.
 • Katkı payınızı, dilediğiniz zaman, istediğiniz oranda değiştirebilme özgürlüğüne sahipsiniz.
 • Fon dağılımlarında yılda 12 kez değişiklik yapabilirsiniz.
 • Başka bir bireysel emeklilik planına kolayca geçebilirsiniz. Emekliliğe Yatırım Planı'nda yılda 4 kez plan değişikliği yapma hakkınız vardır.

Emekliliğe Yatırım Planı'nın özellikleri nelerdir?

Asgari Katkı Payı: Aylık asgari katkı payı 600 TL'dir.
18 yaş altı katılımcılar için 400 TL’dir.

Ödeme Dönemi ve Ödeme Araçları: Katkı payı ödemelerinizi aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık olmak üzere istediğiniz gibi ödeyebilirsiniz. Düzenli bir ödeme için banka şubelerinden otomatik ödeme talimatı verebilir ya da kredi kartınız ile ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Giriş Aidatı:Emekliliğe Yatırım Planı'nda giriş aidatınızın tamamı ertelenmiştir. Ertelenmiş giriş aidatı, sözleşmenizden ilk 5 yıl içerisinde çıkmanız durumunda alınır ve sözleşmenizin süresine göre hesaplanır. Sözleşmenin ilk 5 yılında yapılabilecek toplam kesinti tutarı, her yıl için ilgili yılın aylık Asgari Brüt Ücret'inin %8,5'i kadardır. Çıkış sırasında, bu tutardan tahsil edilmiş olan yönetim gider kesintileri çıkarılır ve geri kalan tutar Ertelenmiş Giriş Aidatı olarak tahsil edilir.

Yönetim Gider Kesintisi: Bireysel Emeklilik sözleşmenizin birikimi üzerinden ilk 5 yıl boyunca alınır. Her yıl için Asgari Brüt Asgari Ücret'in %8,5'i kadar aylık olarak tahsil edilir.

Ara Verme Kesintisi:Emeklilik sözleşmesine ara verilmesi durumunda, ara verme süresi boyunca birikimin anapara kısmından Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen azami limite kadar ek yönetim gideri kesintisi bu planda alınmaz.Söz konusu kesinti ara verilen her tam ay için 2 TL'dir ve bu tutar planınızda alınmayacaktır.. Bir yıldan uzun süre ödemeye ara verilmesi durumunda ise bireysel emeklilik hesabına ilişkin olarak Emeklilik Gözetim Merkezi'ne şirketimiz tarafından ödenen sabit giderler birikimlerin anapara kısmından indirilecektir.

Emekliliğe Yatırım Planı, AgeSA Hayat ve Emeklilik'in 157 no'lubireysel emeklilik planıdır.

AKBANK MOBİL BES KAMPANYASI BİLGİLENDİRME (EK FAYDA)

Belirlenmiş kriterler çerçevesinde hak sahibi olmuş sözleşmelere AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından aşağıda belirlenmiş ek fayda tanımlanacaktır.

Hak Kazanma Şartları

Ek fayda, 02 Ocak – 31 Ocak tarihleri arasında Akbank Mobil uygulama aracılığıyla başlatılan ve düzenli ödenen, Bireysel Emeklilik Sözleşmelerini (BES) kapsamaktadır.

Ek fayda koşullarının sağlanması durumunda, belirtilen katkı payı ödeme aralıklarına denk gelen ek faydalardan birine hak kazanılacaktır.

Kampanya tarihleri arasında başlatılmış ilgili sözleşme için;

 • Aylık minimum 1.000 TL – 2.499 TL arasında ödenen düzenli katkı payları karşılığında (ilgili sözleşmeye), toplamda 1.000 TL (500 TL’si Nisan ayı içerisinde, kalan 500 TL’si ise Ekim ayı içerisinde) değerinde ek fayda ödemesi
 • Aylık minimum 2.500 TL ve üzeri ödenen düzenli katkı payları karşılığında (ilgili sözleşmeye), toplamda 2.500 TL (1.250 TL’si Nisan ayı içerisinde, kalan 1.250 TL’si ise Ekim ayı içerisinde) değerinde ek fayda ödemesi

tanımlanacaktır.

Uygulamanın Geçerli Olacağı Süre

Ek fayda ile tanımlı kampanyanın geçerlilik süresi: 02.01.2024 – 31.01.2024’tür.

Ödeme / Faydalanma Zamanı

Ek faydadan 02.01.2024 – 31.01.2024 (bu tarihler dâhildir) tarihleri arasında; Akbank Mobil uygulama aracılığıyla başlatılan Bireysel Emeklilik Sözleşmeleri (BES), kampanya koşullarını sağlamaları ve ilgili sözleşmelerinin 15.03.2024 tarihi itibarıyla yürürlükte olması durumunda faydalanabilir.

 • Ek fayda hak edişi için kampanya tarihleri arasında başlatılan sözleşmelerin ilk tahsilat veya provizyonun 02.01.2024 – 31.01.2024 tarihleri arasında (bu tarihler dâhildir) gerçekleşmesi gerekmektedir. Provizyon gerçekleştirilen ödemelerde ilk tahsilatın iki aylık bekleme süresi sona erene kadar AgeSA Hayat ve Emeklilik AŞ hesaplarına intikal etmesi gerekmektedir.
 • Ek fayda hak edişi için;
  • 02 Ocak – 15 Ocak tarihleri arasında başlatılan sözleşmeler için, 15.01.2024 tarihini takiben 2 (iki) aylık bekleme süresi uygulanacak (15.03.2024) ve kampanya bitimine müteakip 2 (iki) aylık bekleme süresi sonunda (bekleme süresinin son günü olan 15.03.2024 tarihi de dâhil olmak üzere), sözleşmelerin aktif ve yürürlükte olması gerekmektedir.
  • 16 Ocak– 31 Ocak tarihleri arasında başlatılan sözleşmeler için, 31.01.2024 tarihini takiben 2 (iki) aylık bekleme süresi uygulanacak (01.04.2024) ve kampanya bitimine müteakip 2 (iki) aylık bekleme süresi sonunda (bekleme süresinin son günü olan 01.04.2024 tarihi de dâhil olmak üzere), sözleşmelerin aktif ve yürürlükte olması gerekmektedir.
 • Ek fayda hak edişi için;
  • 02 Ocak– 15 Ocak tarihleri arasında başlatılan sözleşmeler için ödüllendirme süresi olan 31.10.2024 sonuna kadar,
  • 16 Ocak – 31 Ocak tarihleri arasında başlatılan sözleşmeler için ödüllendirme süresi olan 15.11.2024 tarihi sonuna kadar, aylık katkı payının düzenli ödenmesi (ara verilmemesi veya ödüllendirme dönemlerinde açık vadesinin bulunmaması) ve kampanya koşullarında belirtilen aylık minimum katkı payı tutar aralıklarının altına düşürülmemesi gerekmektedir.
 • Koşulları sağlayan bireysel emeklilik sözleşmelerine AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından; hak kazanılan ek fayda tutarının ilk yarısı;
  • 02 Ocak – 15 Ocak tarihleri arasında başlatılan sözleşmeler için 01.04.2024 – 30.04.2024 tarihleri arasında, ek fayda tutarının kalan yarısı ise aylık düzenli ödemenin devam etmesi ve kampanya koşullarına uyumlu hareket edilmesi koşuluyla 01.10.2024-31.10.2024 tarihleri arasında,
  • 16 Ocak – 31 Ocak tarihleri arasında başlatılan sözleşmeler içinse 15.04.2024 – 15.05.2024 tarihleri arasında ek fayda tutarının kalan yarısı ise aylık düzenli ödemenin devam etmesi ve kampanya koşullarına uyumlu hareket edilmesi koşuluyla 15.10.2024-15.11.2024 tarihleri arasında, tanımlanacaktır. Ek fayda tutarının ilk yarısına hak kazanıldıktan sonra ikinci yarısı için hak kazanma koşullarının sağlanamaması durumunda, ek fayda tutarının ikinci yarısı tanımlanmaz, ek fayda tutarının ilk yarısı ise geri alınmaz.
 • Ek fayda ödemesi için belirtilen tarih aralığı öngörü niteliğinde olup ek faydaların, ek fayda kapsamının gerçekleştirilmesinde beklenmeyen gecikmeler yaşanabilir.
 • Ek faydanın sözleşmelere ödenmesi ve/veya teslim tarihinden önce sözleşmesine ara veren/ ödenmemiş vadesi olan/ sonlandıran/iptal eden/ cayma hakkı kullanan kişiler ek fayda haklarını kaybederler.

Hak Kazanma Şartlarının Bozulması Durumu ve Sonuçları

 • Ek faydadan, kampanyaya katılan ve gerekli koşulları sağlayan ilgili sözleşmelerin 2 (iki) aylık bekleme süreleri sonunda aktif olması ve bu tarihe kadar ilk katkı payı ödemesinin AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. hesaplarına intikal etmesi durumunda faydalanabilir. Bu süreler;
  • 02 Ocak – 15 Ocak tarihleri arasında başlatılan sözleşmeler için 15.03.2024,
  • 16 Ocak – 31 Ocak tarihleri arasında başlatılan sözleşmeler içinse 01.04.2024’tür.
 • Ek faydadan faydalanabilmek için satın alınan Bireysel Emeklilik Sözleşmesinin ilk tahsilat veya provizyonun 02.01.2024 – 31.01.2024 tarihleri arasında (bu tarihler dâhildir) gerçekleşmesi gerekmektedir. Provizyonun veya tahsilatın iptal olması durumunda ek fayda verilmeyecektir.
 • AgeSA Hayat ve Emeklilik tarafından sözleşmelere yatırılacak olan ek fayda ödemesi, sözleşme başına hesaplanacaktır. Her sözleşme için kampanyadan sadece 1 (bir) defa faydalanılabilir.
 • Ek fayda hak kazanma şartlarında belirlenmiş katkı payı tutarları ile uyumlu olması koşuluyla, sözleşmenin ödenen düzenli katkı payı tutarı doğrultusunda sözleşme başına bir defaya mahsus ve ilk katkı payı üzerinden ek faydadan yararlanılabilir.
 • Kampanya kapsamındaki ek fayda ödemeleri, belirtilen aralıklarda katkı payı ödemeleri gerçekleştirilen bireysel emeklilik sözleşmesine yatırılacaktır.
 • Ek fayda ödemesi, ek fayda ödemelerinin gerçekleştirilmesi öncesinde ara verme, vadesini ödememe(açık vade), aylık katkı payı tutarını kampanya koşullarında belirtilen minimum katkı paylarının altına düşürme, sistemden çıkış, vefat, emeklilik, başka şirkette hesap birleştirme, başka şirkete aktarım veya cayma hakkını kullanma nedeniyle sözleşmenin sonlanması durumunda verilmez.
 • Diğer emeklilik şirketlerinden transfer/aktarım aracılığı ile gelen sözleşmeler ek faydadan yararlanamaz.
 • Ek fayda, kampanya koşullarına uygun ve EK-1 ‘de belirlenmiş emeklilik planlarından başlatılan Bireysel Emeklilik Sözleşmeleri’ ni kapsamaktadır. Ek-1 kapsamında olsa dahi tüzel kişiler tarafından katkı payı ödemesi gerçekleştirilen sözleşmeler yararlanamaz.
 • Ek faydaya konu olan AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından yatırılacak olan ek fayda ödemesi sözleşmelere yansıtılırken getiri olarak işleme alınacaktır ve Devlet Katkısına konu olmayacaktır.
 • Ek fayda uygulaması kapsamında olan AgeSA ürünleri EK-1’de belirtilmiştir.

Ödeyen Tarafından Bilinmesi Gerekli Görülen Diğer Uygulama Esasları

 • Ek fayda uygulaması, kampanya kapsamında belirlenen tarihlerde yeni yürürlüğe giren ve kampanya koşullarını sağlayan bireysel emeklilik sözleşmelerini kapsamaktadır.
 • Ek fayda uygulaması kapsamında aynı sözleşme için birden fazla ek fayda kazanılamaz ve her sözleşme için kampanyadan sadece bir defa yararlanılabilir.
 • Diğer emeklilik şirketlerinden transfer/aktarım aracılığı ile gelen sözleşmeler ek faydadan yararlanamaz.
 • Ek fayda gönderim süreleri; yukarıda belirtilen koşullarda başlatılan yeni sözleşmelere gerçekleştirilecek ilk katkı payı ödemelerinin, ödeme türüne göre farklılaşabilecek provizyon süreleri ve AgeSA hesaplarına intikal süreleri baz alınarak belirlenmiştir. Ek faydaya hak kazanılması için gerçekleştirilecek ödemelerin AgeSA hesaplarına belirlenen 2 (iki) aylık bekleme süreleri içerisinde intikal etmesi ve sonrasında aylık düzenli KP ödemesinin gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu süreler;
  • 02 Ocak – 15 Ocak tarihleri arasında başlatılan sözleşmeler için 15.03.2024,
  • 16 Ocak – 31 Ocak tarihleri arasında başlatılan sözleşmeler içinse 01.04.2024’tür.
 • Ek faydadan yararlanılabilmesi için ilgili sözleşmenin tanzim tarihinin 02 Ocak 2024 – 31 Ocak 2024 tarihleri arasında olması gerekmektedir. Ek faydaya konu olan 02 Ocak – 31 Ocak kampanya tarihleri arasında provizyonu alınan/ödenen ilk katkı payının AgeSA hesaplarına son intikal tarihi,
  • 02 Ocak – 15 Ocak tarihleri arasında başlatılan sözleşmeler için 15.03.2024,
  • 16 Ocak – 31 Ocak tarihleri arasında başlatılan sözleşmeler içinse 01.04.2024’tür.
  • Tanzim ve tahsilat tarihi ilgili tarihler aralığında olsa bile intikal bekleme süresi içinde gerçekleşmezse ilgili sözleşme ek faydaya konu olmayacaktır.
 • Ek fayda, kampanya koşullarına uygun ve EK-1 ‘de belirlenmiş emeklilik planlarından başlatılan Bireysel Emeklilik Sözleşmeleri’ ni kapsamaktadır. Ek-1 kapsamında olsa dahi tüzel kişiler tarafından katkı payı ödemesi gerçekleştirilen sözleşmeler yararlanamaz.
 • Ek faydaya konu olan AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından yatırılacak olan ek fayda ödemesi sözleşmelere yansıtılırken getiri olarak işleme alınacaktır ve Devlet Katkısına konu olmayacaktır.
 • Ek fayda uygulaması kapsamında olan AgeSA ürünleri EK-1’de belirtilmiştir.
 • Ek fayda uygulaması kapsamında hak kazanılan ek faydaların bildirimleri, ek fayda uygulaması ödeyenlerinin AgeSA sistemlerinde bulunan iletişim bilgilerine SMS ile yapılacaktır.
 • AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş.; Hazine ve Maliye Bakanlığı veya Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun onay vermesi durumunda, ek fayda uygulamasının kapsamını değiştirme / ek fayda türünü, niteliğini, miktarını veya markasını değiştirme veya ayrıcalıkları tümüyle sonlandırma hakkına sahiptir. Ek fayda uygulaması, şirketin talebi üzerine EGM tarafından iptal edilebilir. AgeSA Hayat ve Emeklilik AŞ’nin ek fayda uygulamasının kapsamının değiştirilmesi veya ayrıcalıkların tümüyle sonlandırılması için mevzuatın izin verdiği diğer esas ve usulleri uygulama hakkı saklıdır. Hazine ve Maliye Bakanlığı veya Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, ek faydanın uygulamaya konulmasından önce veya denetim veya kontroller sonucunda gerek görülmesi halinde ek faydada değişiklik yapılmasını veya ek faydanın iptal edilmesini talep edebilir.
 • Ek fayda uygulaması kapsamının değiştirilmesi veya ayrıcalıkların tümüyle sonlandırılması durumunda, AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş.’nin belirleyeceği iletişim kanalı ile ödeyenlere bilgilendirme yapılacaktır.
 • Ek faydaların sağlandığı firma/firmalar işbirliğinin sona ermesi veya ek faydanın kapsamında değişiklik yapılmasını gerektirir herhangi bir başka durum karşısında (ek fayda uygulaması başlangıcı veya sırasında); AgeSA Hayat ve Emekillik A.Ş. dilediğinde ek fayda uygulamasının iptal edilmesi, sona erdirilmesi veya koşullarının değiştirilmesi hakkını saklı tutar.
 • Katılımcılar, kampanya koşul ve kurallarını okudukları ve kabul ettiklerini beyan etmiş sayılırlar.

Kampanya kapsamında olan AgeSA BES ürünleri

 • Plan 157

Emekliliğe Yatırım Planı'na nereden ve nasıl sahip olabilirim?

Emeklilik Yatırım Planı’na, Akbank Mobil’den ve Akbank şubelerinden sahip olabilirsiniz. Güzel bir emeklilik sizi bekliyor!


SOSYAL MEDYADA BİZ

Sabancı
Yukarı