AgeSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Payları Halka Arz Çalışmaları Hakkında

AgeSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Payları Halka Arz Çalışmaları Hakkında

Erişmekte olduğunuz internet sitesi AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. ("Şirket") paylarının halka arzı ile ilgili olarak T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") iletilen İzahnamenin elektronik kopyasını içermektedir. Söz konusu İzahname, Şirket'in internet sitesinde Kurul'un İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği'nin 28'inci maddesi ve sair sermaye piyasası mevzuatı hükümlerinin öngördüğü koşullar çerçevesinde sunulmaktadır. Yatırım kararının söz konusu izahnamenin incelenmesinden sonra verilmesi gerekmektedir.

İzahname için tıklayın

AgeSA Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu için tıklayın

AgeSA Halka Arz Broşürü için tıklayın

Pay Senetlerinin Kaydileştirilmesi Hakkında Duyurusu için tıklayın

İzahname Ekleri

SOSYAL MEDYADA BİZ

Sabancı
Yukarı