Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgilendirme

Veri Sorumlusu Bilgileri:
Veri Sorumlusu Ticari Unvanı:AgeSA Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi
Mersis Numarası: 0306005065600012
Adres: İçerenköy Mahallesi Umut Sok. Quick Tower Sitesi No: 10-12/9 Ataşehir / İstanbul
Müşteri Destek Merkezi: 444 11 11
Elektronik Posta Adresi: musteri@agesa.com.tr
Web Sayfası: www.agesa.com.tr

AgeSA Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi ("AgeSA") olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemeleri (“Kanun”) (birlikte “KVKK Mevzuatı”) uyarınca kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki dayanakları ve haklarınız konularında bilgilendirmek isteriz. AgeSA, kişisel verilerinizin mevzuata uygun olarak toplanmasını, muhafaza edilmesini, paylaşılmasını ve gizliliğin sağlanması amaçlarıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Gizliliğe Yaklaşımımız

Kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliğine önem veriyoruz. Kişisel verileriniz tarafımızca KVKK Mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun biçimde işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

Toplanan kişisel veriler talep etmiş olduğunuz ürün ve hizmetlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. AgeSA, kişisel verilerinizi otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle:

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları, Kimlerle/Ne Şekilde Paylaşıldığı ve Hukuki Dayanakları

Kişisel ve sağlık verileriniz dâhil özel nitelikli kişisel verileriniz Kanun’un 4. maddesinde belirtilmiş olan ilkeler ile 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları doğrultusunda aşağıda belirtilen amaçlar için işlenebilecektir. Söz konusu kişisel veri işlemeye ilişkin hukuki sebeplere ilişkin detay ve işleme amaçları aşağıdaki şekildedir.

Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen;

“Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayalı olarak,

“Kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayalı olarak,

“İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak,

“Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak,

“Belirli konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayalı ve özgür iradeyle açıklanmış açık rıza beyanınız bulunması” hukuki sebebine dayalı olarak,

Size ait özel nitelikli kişisel verilerinin kullanımını gerektiren süreçlerde;

Kişisel verilerinizin Kanunda belirtilen ilkeler çerçevesinde yurt dışına aktarımını gerektiren süreçlerde;

Kanunun 5 inci maddesinde sayılan diğer hukuki sebeplerin oluşmadığı süreçlerde;

Kişisel verileriniz, açık rızanın bulunması durumunda üçüncü kişilerle paylaşılabilir. Bununla birlikte, Kanun’da belirtildiği üzere aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi ve paylaşılması mümkündür. Bu paylaşımlara konu kişisel verilerin, verilecek hizmetle sınırlı olmasına özen gösterilir:

Kişisel verilerinizin paylaşıldığı 3. kişi alıcı grubu kurum ve kuruluşlara ilişkin bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.

Çerezler ve Benzeri Teknolojiler Vasıtasıyla Topladığımız Kişisel Veriler

Alıcı Grubu Amaç
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, T.C. Merkez Bankası, SEEDK, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Sigorta Bilgi Merkezi, Sigorta Tahkim Komisyonu, MASAK, EGM, TSB, SBM, Kredi Kayıt Bürosu gibi burada sayılanlarla sınırlı olmamak kaydı ile diğer resmi ve idari makamlar Sigortacılık Kanunu, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili diğer tüm mevzuat kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
Acente ve brokerler Sözleşme kurulması ve işlemlerin yürütülmesi
Destek hizmeti veren kuruluşlar Sözleşmenin ifası ile birlikte 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu kapsamında destek hizmeti alınması
Asistans hizmeti veren kuruluşlar Sözleşmenin ifası ile birlikte 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu ve Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu çerçevesinde Destek Hizmetleri Kapsamında Asistans hizmetlerinin yürütülmesi
Reasürans şirketleri Reasürans faaliyetlerinin ve Raporlama çalışmalarının yürütülmesi
Sağlık kuruluşları ve personelleri Sözleşmenin ifası kapsamında ürün özelinde risk değerlendirmesi yapılması ve tazminat işlemlerinin gerçekleştirilmesi
İş ortakları Ürün özelinde sunulan ek faydalardan müşterilerin faydalandırılması

Bu web sitesinde, sitedeki gezintinize dair bilgileri derleyen ve esas amacı web sitesi deneyiminizi daha faydalı hale getirmek olan çerez adı verilen küçük metin dosyalarını kullanmaktayız. Web sitemizi ziyaretiniz esnasında kullanılması zorunlu çerezler dışında, açık rızanıza istinaden deneyiminizi iyileştirecek çerez kullanımına ilişkin bilgiler aşağıdadır.

Çerezler

www.agesa.com.tr sitesini ziyaretiniz boyunca kullanılan bu çerezler aracılığıyla toplanan veriler değerlendirilerek, daha sonra başka web sitelerini ziyaretiniz sırasında potansiyel olarak ilgilenebileceğiniz ürünlere ilişkin Google Adwords reklamları gösterilir. Bu reklamlar, Google arama sonuçlarında çıkan reklam alanlarında olabileceği gibi Google ağına üye başka web sitelerinde de yayınlanabilir. Örneğin, www.agesa.com.tr'deki bir ürünümüzü inceleyip siteden ayrıldıktan sonra farklı web sitelerinde bu ürüne veya AgeSA markasına, ürünlerine veya hizmetlerine ilişkin reklamlar görebilirsiniz. Google'ın konuya ilişkin gizlilik politikasına şu linkten ulaşabilirsiniz. Ayrıca adresinden bu seçeneği nasıl tercih dışı bırakabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Yurt Dışına Veri Aktarımı

İşlenme, depolanma, idare veya işbu bilgilendirme metninde belirtilmiş başkaca bir kullanım amacıyla kişisel verileriniz açık rızanız bulunması durumunda ve mevzuata uygun biçimde yurt dışına aktarılabilir. Bu aktarımlarda kişisel verileriniz gerektiği şekilde korunması için gerekli tedbirler alınır.

Kişisel Verilerinizin Güvenliği

Bize sağladığınız kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem veriyoruz. Bu doğrultuda, kişisel verilerinize yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemleri almaktayız.

Lütfen internet üzerinden gerçekleştirilen iletişimlerin (e-posta gibi), şifrelenmiş olmadığı sürece, güvenli olmadığını da unutmayınız. Web sitesinin başka web sitelerine linkler içermesi halinde bu diğer web sitelerinin farklı veri işleme politikaları olabileceğini hatırlatırız. Herhangi bir kişisel verinizi iletmeden önce lütfen bu web sitelerinin gizlilik politikalarını dikkatle okuyunuz.

Ticari Elektronik İletiler

Kabul etmiş olmanız halinde size doğrudan pazarlama yöntemleriyle (ör. Telefon, e-posta, SMS, sosyal ağlar, posta), AgeSA'nın ürün ve hizmetleri için güncellemeler ve teklifler sunabiliriz.

Bu çerçevede açık rıza göstermeniz durumunda; ürün ve hizmetlerimizi belirlemek, isteklerinize uygun hale getirmek ve bir araya toplamak; fiyatları belirlemek ve ilginizi çekebilecek indirimler sunmamıza yardımcı olmak amacıyla tarafımıza verilmiş olan diğer kişisel verilerinizi kullanabiliriz.

E-posta, mesaj ya da diğer doğrudan pazarlama faaliyetleri kapsamında tarafınızla iletişime geçildiğinde size daima ticari elektronik iletilerin gönderimi kanalından "ayrılma" seçeneği sunulur. Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçerek pazarlama tercihlerinizi değiştirebilirsiniz.

Haklarınız:

İlgili kişi olarak aşağıda sayılan haklarınız için her zaman AgeSA’ya başvurabilirsiniz.

AgeSA’ya başvurduktan sonra gerekiyorsa kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde, yazılı veya güvenli elektronik iletişim araçları ile ücretsiz sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, AgeSA tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen ücret tarifesi uygulanacaktır.

Size ait kişisel verilerin doğru ve güncel olması zorunluluğu olduğu için, kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde AgeSA’ya bildirmeniz önem arz etmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca kendinizle ilgili;

Kişisel verilerinizin yasalara aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme Bu kapsamda yapacağınız talepler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yazılı olmalıdır.

Bizimle İletişime Geçin

Gizlilik Politikası veya diğer veri koruma uygulamalarımıza ilişkin herhangi bir soru veya endişenizin bulunması halinde veya bir erişim talebinizin bulunması halinde, bize aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz:

musteri@agesa.com.tr
kvk@agesa.com.tr

AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

SOSYAL MEDYADA BİZ
Sabancı
Yukarı