Hayat Sigortası Tazminat Belgeleri

Hayat Sigortası Tazminat Belgeleri

İstemdışı İşsizlik Tazminat Taleplerinde Talep Edilen Belgeler

Her bir aylık ödeme öncesinde

İstemdışı İşsizlik Tazminat Talep Başvuru Formu

Kaza ve Hastalık Sonucu Geçici İş Göremezlik Tazminat Taleplerinde Talep Edilen Belgeler

Her bir aylık ödeme öncesinde

Kaza veya Hastalık Sonucu Geçici İş Göremezlik Tazminat Talep Başvuru Formu

Kaza ve Hastalık Sonucu Hastane Gündelik Tazminat Taleplerinde Talep Edilen Belgeler

Her bir aylık ödeme öncesinde

Gündelik Hastane Tazminat Talep Başvuru Formu

Hayat Sigortaları Vefat Tazminat Taleplerinde Talep Edilen Belgeler

*** Gerekli durumlarda belgelerin asıllarını veya belgeyi veren kurum tarafından tasdik edilmiş kopyaları talep edilebilir.

Ek : Hayat Sigortaları Vefat Beyan Formu ve Ödeme Bilgileri Formu
Bilgi için : Müşteri Destek Merkezi (444 11 11)
Not : AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. gerektiğinde ek belge talebinde bulunabilecektir.

Hayat Sigortaları Vefat Beyan Formu

Hayat/Ferdi Kaza Sigortaları Maluliyet Tazminat Taleplerinden Talep Edilen Belgeler

*** Talebinizin işleme alınabilmesi için aşağıdaki formun imzalı aslını, yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte lütfen Şirketimizin Genel Müdürlük adresine posta ile gönderiniz.

Ek : Hayat/Kaza Sigortaları Maluliyet Tazminat Talebi Formu
Bilgi için : Müşteri Destek Merkezi (444 11 11)
Not : AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. gerektiğinde ek belge talebinde bulunabilecektir.

Hayat/Kaza Sigortaları Maluliyet Tazminat Talebi Formu

Hayat Sigortaları Tehlikeli Hastalık Tazminat Taleplerinde Talep Edilen Belgeler

*** Talebinizin işleme alınabilmesi için aşağıdaki formun imzalı aslını, yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte lütfen Şirketimizin Genel Müdürlük adresine posta ile gönderiniz.

Ek : Ciddi Sağlık Riskleri/Tehlikeli Hastalıklar Tazminat Talebi Formu
Bilgi için : Müşteri Destek Merkezi (444 11 11)
Not : AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. gerektiğinde ek belge talebinde bulunabilecektir.

CSR Tehlikeli Hastalıklar Tazminat Talep Formu

MS Tıbbi Bilgi Formu

Kanser Bilgi Formu

Kalp Krizi Tıbbi Bilgi Formu

Koroner Arter Bypass Bilgi Formu

Böbrek Yetmezliği Tıbbi Bilgi Formu

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

Kişisel verileriniz, AgeSA tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun şekilde işlenmektedir. Açık rıza göstermeniz, işin ifası ve kanunda açıkça öngörülmesi hukuki sebeplerine dayanarak, işbu form ve bu formun ekinde sunduğunuz belgelerde yer alan kişisel verileriniz ve açık rıza göstermeniz halinde özel nitelikli kişisel verileriniz, 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre,tazminat konusu da dahil olmak üzere; sigortacılık işlemlerinin gerçekleştirilmesi, tazminat başvurularının işleme alınması, değerlendirilmesi ve usülsüzlüklerin önüne geçilebilmesi, iletmiş olduğunuz bilgilerin doğruluğunun teyidi, rizikonun ve sigorta sözleşmesine ilişkin taleplerin değerlendirilmesi amacıyla işlenecek ve aşağıda paylaşım nedenleri belirtilen sır saklama yükümlülüğü altındaki üçüncü kişilerle paylaşılacaktır.

Hayat-Kaza Vefat KVKK Formu

Hayat-Kaza Vefat KVKK Formu

Hayat-Kaza Ek Teminatlar KVKK Formu

Hayat-Kaza Ek Teminatlar KVKK Formu

SOSYAL MEDYADA BİZ

Sabancı
Yukarı