Fonlarımız

Sizlere önerdiğimiz yatırım fonlarından sizin için uygun olanı seçip, değişen para piyasalarına göre birikimlerinizi değerlendirebilirsiniz.

Fonlarımız - Otomatik Katılım
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) arrows-acc

Filtrele
 
Otomatik Katılım Sistemi Fonları
Risk
Fon Adı
AHJ
Başlangıç Emeklilik Yatırım Fonu

Fon Amacı

Hedef; tasarrufların enflasyona karşı korunması ve kısa vadeli faiz oranlarına paralel getiri sağlanmasıdır. Otomatik Katılım Sistemi çerçevesinde, ilgili mevzuata uygun olarak, iki aylık cayma süresinde ve sözleşme başlangıç döneminde katılımcı birikimlerinin değerlendirildiği fon olup, kısa vadeli faiz enstrümanlarına yatırım yaparak enflasyona karşı korunmayı ve makul bir reel getiri sağlamayı hedefleyen yatırımcılar için uygundur.

Hedef Varlık Dağılımı

%20 BIST-KYD DİBS 91 Gün + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) + %70 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL

Fon Getirisi (1 Yıllık)

AAJ
Oks Standart Emeklilik Yatırım Fonu

Fon Amacı

Fon, portföyünün asgari % 50'sini Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen TL cinsinden borçlanma araçlarına, gelir ortaklığı senetlerine ve kira sertifikalarına, %10'unu Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Türkiye Varlık Fonu ve/veya altyapı projelerine yatırım amacıyla kurulmuş Şirketlerin ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarına yatırarak gelir elde etmeyi hedefler.

Hedef Varlık Dağılımı

BIST-KYD 1 Aylık Mevduat (TL) Endeksi + %1.5

Fon Getirisi (1 Yıllık)

VVM
Oks Muhafazakar Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

Fon Amacı

Fonun yatırım amacı orta ve uzun vade perspektifiyle, düşük risk düzeyinde, istikrarlı reel getiri performansı hedefiyle hareket etmektir.

Hedef Varlık Dağılımı

BIST-KYD 1 Aylık Mevduat (TL) Endeksi + %1

Fon Getirisi (1 Yıllık)

VVE
Oks Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

Fon Amacı

Fonun yatırım amacı orta ve uzun vade perspektifiyle, orta – yüksek risk düzeyinde, yüksek reel getiri performansı yaratmaktır.

Hedef Varlık Dağılımı

BIST-KYD 1 Aylık Mevduat (TL) Endeksi + %1.5

Fon Getirisi (1 Yıllık)

VVD
Oks Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

Fon Amacı

Fonun yatırım amacı orta ve uzun vade perspektifiyle, orta – yüksek risk düzeyinde, yüksek reel getiri performansı yaratmaktır.

Hedef Varlık Dağılımı

BIST-KYD 1 Aylık Mevduat (TL) Endeksi + %2

Fon Getirisi (1 Yıllık)

VVA
Oks Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

Fon Amacı

Fonun yatırım amacı orta ve uzun vade perspektifiyle, orta – yüksek risk düzeyinde, yüksek reel getiri performansı yaratmaktır.

Hedef Varlık Dağılımı

BIST-KYD 1 Aylık Mevduat (TL) Endeksi + %3

Fon Getirisi (1 Yıllık)

Faizsiz Otomatik Katılım Sistemi Fonları
Risk
Fon Adı
AVJ
Başlangıç Katılım Emeklilik Yatırım Fonu

Fon Amacı

Hedef; faizsiz yatırım araçlarına yatırım yaparak kar payı elde edilmesidir.Otomatik Katılım Sistemi çerçevesinde, ilgili mevzuata uygun olarak, iki aylık cayma süresinde ve sözleşme başlangıç döneminde katılımcı birikimlerinin değerlendirildiği fon olup, faizsiz getiri sağlamayı hedefleyen yatırımcılar için uygundur.

Hedef Varlık Dağılımı

%80 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi + %20 BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi

Fon Getirisi (1 Yıllık)

AYJ
Oks Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu

Fon Amacı

Fon portföyünün tamamı, faiz geliri elde etmeyi amaçlamaksızın, değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik'te belirtilen varlık türlerine yatırılır. Fon portföyüne ağırlıklı olarak Müsteşarlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikaları dahil edilir

Hedef Varlık Dağılımı

BIST – KYD 1 aylık Kar Payı Endeksi + %1.5

Fon Getirisi (1 Yıllık)

VVU
Oks Dinamik Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

Fon Amacı

Fonun yatırım amacı orta ve uzun vade perspektifiyle, orta – yüksek risk düzeyinde, yüksek reel getiri performansı yaratmaktır.

Hedef Varlık Dağılımı

BIST- KYD 1 Aylık Kar Payı (TL) Endeksi + %2

Fon Getirisi (1 Yıllık)

VVZ
Oks Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

Fon Amacı

Fonun yatırım amacı orta ve uzun vade perspektifiyle, orta – yüksek risk düzeyinde, yüksek reel getiri performansı yaratmaktır.

Hedef Varlık Dağılımı

BIST – KYD 1 aylık Kar Payı Endeksi + %3

Fon Getirisi (1 Yıllık)

Fonlarımıza ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki kamuyu sürekli bilgilendirme formlarından ulaşabilirsiniz.

Kamuyu Sürekli Bilgilendirme Formları

AgeSA Mobil

FonPro AgeSA Mobil’de! Size uygun fon danışmanlığı seçeneğini AgeSA Mobil’den seçebilir, birikimlerinizi görüntüleyip işlem yapabilirsiniz.

SOSYAL MEDYADA BİZ
Sabancı
Yukarı