YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
KAR DAĞITIM POLİTİKASI

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

İlgili genel mevzuat hükümlerine uygun olarak, halka açık ortaklıklar, karlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kar dağıtım politikaları çerçevesinde dağıtırlar.

Sabancı Holding ve AgeSA Europe arasındaki Tadil Edilen Hissedarlar Sözleşmesi uyarınca, ilgili mevzuat kapsamında kanuni yedek akçelerin ayrılması üzerine, ana pay sahipleri olan Sabancı Holding ve AgeSA Europe, aksini kararlaştırmadıkça, Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen muhasebe standartlarına uygun olarak hesaplanan her mali yıla ilişkin, bakiye dağıtılabilir karın %50'sini dağıtma amacında mutabık kalmışlardır. Şirket hâlihazırda sahip olduğu faaliyetlerin ölçeğini büyütmeye odaklanmış olup, uzun vadede pay sahipleri için daha büyük bir değer yaratmak amacıyla, elde ettiği karı Şirket'e yatırmayı kısa vadeli önceliği olarak belirlemiştir. Şirket, aktif bir kâr payı politikası izlemeyi planlamakta olup, her yıla ilişkin kâr payını belirlemeden önce, finansal durumunu, orta ve uzun vadeli stratejik planları ile sektörel, ulusal ve global ekonomik koşulları da içeren bir dizi etkeni göz önünde bulunduracaktır.

SOSYAL MEDYADA BİZ

Sabancı
Yukarı