Emeklilik yatırım fonlarının kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin esaslar hakkında yeni yönetmelik yayınlandı

Emeklilik yatırım fonlarının kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin esaslar hakkında yeni yönetmelik yayınlandı

Emeklilik yatırım fonlarının kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin esaslar hakkında yeni yönetmelik, 13 Mart 2013 tarih ve 28586 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yeni yönetmelikte yer alan düzenlemeler yayımlandığı günden itibaren yürürlüğe girmiş olup fonların içtüzük/izahnameleri de en geç 31 Aralık 2013 tarihine kadar güncellenecektir.

Söz konusu yeni yönetmeliğe ve SPK'nın açıklamasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
http://www.spk.gov.tr/duyurugoster.aspx

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu Emeklilik Yatırım Fonlarında uygulanan Fon Toplam Gider Kesintisi ve Fon İşletim Gideri Kesintisi oranlarına ilişkin bilgiye ise aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
http://www.akportfoy.com.tr/

Saygılarımızla,
AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş.

SOSYAL MEDYADA BİZ

Sabancı
Yukarı