AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Emeklilik Yatırım Fonları İzahname Değişikliği

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Emeklilik Yatırım Fonları İzahname Değişikliği

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin kurucusu olduğu Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu, Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ve Büyüme Amaçlı Esnek Grup Emeklilik Yatırım Fonu'nun izahnamelerinin Bölüm B/II-1 maddesi ile tanıtım formlarının A Bölümü'nün II no'lu maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 19.01.2012 tarih ve 15-45 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup yeni izahname metinleri 27.01.2012 tarihinde Ticaret Sicili'ne tescil edilmiştir.

Değişiklikler 01.03.2012 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU
Adı geçen karşılaştırma ölçütü ve yatırım stratejisi bant aralıkları, aşağıdaki şekilde ilk defa uygulanmaya başlayacaktır.

Tüm izahname değişikliklerinin detaylarına fonların http://www.akportfoy.com.tr/tr/node/emeklilik_surekli_bilgilendirme_formlari adresinde yer alan sürekli bilgilendirme formlarından ulaşılabilir.

FON ADI KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ YATIRIM STRATEJİSİ BANT ARALIĞI
AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Grup Emeklilik Yatırım Fonu (%50) KYD TL Bono Endeksi-TÜM %25-55 DİBS
(%30) İMKB Ulusal 100 Endeksi %15-45 Hisse
(%17) KYD O/N Repo Endeksi-Brüt %0-30 O/N Ters Repo-BPP (*)
(%1) KYD 1 Aylık Gösterge TL Mevduat Endeksi %0-20 Mevduat
(%1) KYD ÖST Endeksi-Sabit %0-30 ÖST
(%1) KYD ÖST Endeksi-Değişken %0-30 ÖST

(*) Borsa para piyasası işlemleri fon portföyünün en fazla %20'si oranında yapılacaktır.

SOSYAL MEDYADA BİZ

Sabancı
Yukarı