AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Emeklilik Yatırım Fonları İçtüzük, İzahname ve Tanıtım Formu Değişiklikleri

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Emeklilik Yatırım Fonları İçtüzük, İzahname ve Tanıtım Formu Değişiklikleri

Kurucusu olduğumuz emeklilik yatırım fonlarının içtüzük, izahname ve tanıtım formu metinleri, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 04.03.2014 tarih ve 12233903-174 sayılı izin doğrultusunda değiştirilmiş olup yeni içtüzük ve izahname metinleri 02.06.2014 tarihinde Ticaret Sicili'ne tescil ettirilmiştir.

Değişiklikler 02.06.2014 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

1) Fonların unvanları aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

Eski Yeni
AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Karma Emeklilik Yatırım Fonu AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Birinci Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu
AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Karma Likit Emeklilik Yatırım Fonu AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası İkinci Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu
AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Birinci Esnek Emeklilik Yatırım Fonu
AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. İkinci Esnek Emeklilik Yatırım Fonu

2) Karşılaştırma ölçütleri değişiklikleri aşağıda yer almaktadır.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Karma Emeklilik Yatırım Fonu Karşılaştırma Ölçütü
Eski Yeni
%39 KYD 91 Gün Bono Endeksi %20 KYD 91 Gün Bono Endeksi
%1 KYD ÖST Endeksi-Sabit %10 KYD ÖST Endeksi-Sabit
%55 KYD O/N Repo Endeksi – Brüt %65 KYD O/N Repo Endeksi – Brüt
%5 KYD 1 Aylık Gösterge TL Mevduat Endeksi %5 KYD 1 Aylık Gösterge TL Mevduat Endeksi
AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Karma Likit Emeklilik Yatırım Fonu Karşılaştırma Ölçütü
Eski Yeni
%39 KYD 91 Gün Bono Endeksi %20 KYD 91 Gün Bono Endeksi
%1 KYD ÖST Endeksi-Sabit %10 KYD ÖST Endeksi-Sabit
%55 KYD O/N Repo Endeksi – Brüt %65 KYD O/N Repo Endeksi – Brüt
%5 KYD 1 Aylık Gösterge TL Mevduat Endeksi %5 KYD 1 Aylık Gösterge TL Mevduat Endeksi
AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu Karşılaştırma Ölçütü
Eski Yeni
%22,5 Bloomberg Treasury 5-7 Yıllık Endeks %22,5 Bloomberg Treasury 5-7 Yıllık Endeks
%22,5 Bloomberg DE BUND 5-7 Yıllık Endeks %22,5 Bloomberg DE BUND 5-7 Yıllık Endeks
%22,5 DJ Industrial Endeks (Indu) %22,5 S&P 500 Endeks (S&P 500)
%22,5 DJ Eurostoxx 50 Endeks (SX5E) %22,5 DJ EUROSTOXX 50 Endeks (SX5E)
%7 KYD O/N Repo Endeksi-Brüt %7 KYD O/N Repo Endeksi-Brüt
%1 KYD-TL Bono Endeksi 182 Gün %1 KYD-TL Bono Endeksi 182 Gün
%1 KYD ÖST Endeksi - Sabit %1 KYD ÖST Endeksi-Sabit
%1 KYD 1 Aylık Gösterge TL Mevduat Endeksi %1 KYD 1 Aylık Gösterge TL Mevduat Endeksi

3) Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve yeni vergi mevzuatına uyum çerçevesinden değişiklikler yapılmıştır.

4) Fonlara ilişkin fon işletim gider kesintisi oranları ve 01.01.2013 tarihinden bu yana uygulanmakta olan fon toplam gider kesintisi oranlarında değişiklik yapılmamıştır.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin kurucusu olduğu emeklilik yatırım fonlarının dönüşümü ve emeklilik fonları yönetmelik değişikliği kapsamındaki içtüzük ve izahnamede yapılan değişikliklerle ilgili detaylı bilgilere http://www.akportfoy.com.tr/tr/node/emeklilik_surekli_bilgilendirme_formlari adresinde yer alan sürekli bilgilendirme formlarından ve http://www.kap.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir.

SOSYAL MEDYADA BİZ

Sabancı
Yukarı