AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (AE3) Duyuru

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (AE3) Duyuru

GERİ


Arma Elektropanç Elektromekanik Sanayi Mühendislik Taahhüt ve Ticaret A.Ş.(İhraççı), ihraççısı olduğu 27.09.2019 vadeli 60 milyon nominal TL tutarındaki tahvillerine ilişkin 28.06.2019 vadeli kupon ödemesini gerçekleştirememiş, ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’nda 28.06.2019 tarihli aşağıdaki Özel Durum Açıklamasını yapmıştır:

“Şirketimizce ihraç edilmiş olan ''TRSAEST91911 ISIN'' kodlu tahvilimizin 9.kupon ödemesi nakit akışımızda yaşanan olumsuzluklar nedeniyle 28.06.2019 tarihinde gerçekleştirilememiştir. En kısa süre sürede ödenmesi amacıyla yatırımcılarımızla görüşmeler başlatılmıştır.”

Bu kapsamda, AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nun (AE3) portföyünde yer alan 1,200,000 nominal TL tutarındaki TRSAEST91911 ISIN kodlu ve 28.06.2019 vadeli menkul kıymete ilişkin olarak, ödenmeyen kupon tutarına karşılık gelen 93,493.20 TL için 28.06.2019 tarihinden başlayarak izleyen 30 gün içinde günlük eşit tutarlarda olmak üzere fon portföyünde %100 oranında karşılık ayrılacaktır.

SOSYAL MEDYADA BİZ

Sabancı
Yukarı