AvivaSA  Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu ve AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu ve AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin kurucusu olduğu "AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit-Kamu Emeklilik Yatırım Fonu" ve "AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Likit Emeklilik Yatırım Fonu"nun içtüzük, izahname ve tanıtım formları, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 03.05.2012 tarih ve 15-381 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup yeni içtüzük ve izahname metinleri 11.05.2012 tarihinde Ticaret Sicili'ne tescil ettirilmiştir.

Değişiklikler 04.06.2012 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

Değişikler kapsamında;

Söz konusu değişikliklere ilişkin detaylara fonların http://www.akportfoy.com.tr/tr/node/emeklilik_surekli_bilgilendirme_formlari adresinde yer alan sürekli bilgilendirme formlarından ulaşılabilir.

SOSYAL MEDYADA BİZ

Sabancı
Yukarı