AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Emeklilik Yatırım Fonları İzahnamesi Değişikliği

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Emeklilik Yatırım Fonları İzahnamesi Değişikliği

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin kurucusu olduğu Para Piyasası Likit-Kamu Emeklilik Yatırım Fonu, Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu Grup, Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu, Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, Esnek Emeklilik Yatırım Fonu, Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu, Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, Kamu Likit Emeklilik Yatırım Fonu, Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Grup Emeklilik Yatırım Fonu, Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu, Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu, Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu, Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, Gelir Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu, Büyüme Amaçlı Esnek – Grup Emeklilik Yatırım Fonu izahnamelerinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 24/09/2011 tarih ve 889 sayılı izin doğrultusunda aşağıda yer alan değişiklikler yapılmıştır.

Tüm izahname değişikliklerinin detaylarına fonların http://www.akportfoy.com.tr/tr/node/emeklilik_surekli_bilgilendirme_formlari adresinde yer alan sürekli bilgilendirme formlarından ulaşılabilir.

Değişiklikler kapsamında;

Para Piyasası Likit-Kamu Emeklilik Yatırım Fonu, Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu Grup, Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu, Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu, Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, Kamu Likit Emeklilik Yatırım Fonu, Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, Gelir Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu,

Yeni izahname metinleri 05/10/2011 tarihinde Ticaret Sicili'ne tescil ettirilmiştir.

Değişiklikler 28/11/2011 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

SOSYAL MEDYADA BİZ

Sabancı
Yukarı