Ak Emeklilik A.Ş. ve Aviva Hayat ve Emeklilik A.Ş. Emeklilik Yatırım Fonları İçtüzük, İzahname ve Tanıtım Formu Değişikliği

Ak Emeklilik A.Ş. ve Aviva Hayat ve Emeklilik A.Ş. Emeklilik Yatırım Fonları İçtüzük, İzahname ve Tanıtım Formu Değişikliği

Aviva Hayat ve Emeklilik A.Ş.'nin Ak Emeklilik A.Ş.'ye devri suretiyle iki şirketin birleşmesi ve Ak Emeklilik A.Ş.'nin unvanının AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. olarak değiştirilmesi nedeniyle Ak Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Likit-Kamu Emeklilik Yatırım Fonu, Ak Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, Ak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu, Ak Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu, Ak Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu, Ak Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları (USD) Emeklilik Yatırım Fonu, Ak Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları (EURO) Emeklilik Yatırım Fonu, Ak Emeklilik A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, Ak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu, Ak Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Aviva Hayat ve Emeklilik A.Ş. Kamu Likit Emeklilik Yatırım Fonu, Aviva Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, Aviva Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, Aviva Hayat ve Emeklilik A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu, Aviva Hayat ve Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu, Aviva Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, Aviva Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu, Aviva Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu unvanlarının değiştirilmesi amacıyla ilgili fon içtüzükleri, fon izahnameleri ve fon tanıtım formlarında Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 20.11.2008 tarih ve 15-1098 sayılı izin doğrultusunda aşağıda yer alan değişiklikler yapılmıştır. Değişikler kapsamında, 4 adet fonun karşılaştırma ölçütlerinde ve yatırım stratejisi bant aralıklarında da değişikliğe gidilmiştir. Yeni içtüzük ve izahname metinleri 26 Kasım 2008 tarihinde Ticaret Sicili'ne tescil ettirilmiştir.

Değişiklikler 5 Aralık 2008 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

Değişikliklerin Konusu:

Eski Fon Unvanı:

Ak Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Likit-Kamu Emeklilik Yatırım Fonu

Yeni Fon Unvanı:

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu

Eski Fon Unvanı:

Ak Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Yeni Fon Unvanı:

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Eski Fon Unvanı:

Ak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu

Yeni Fon Unvanı:

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu

Eski Fon Unvanı:

Ak Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu

Yeni Fon Unvanı:

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu

Eski Fon Unvanı:

Ak Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

Yeni Fon Unvanı:

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

Eski Fon Unvanı:

Ak Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları (USD) Emeklilik Yatırım Fonu

Yeni Fon Unvanı:

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları (USD) Emeklilik Yatırım Fonu

Eski Fon Unvanı:

Ak Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları (EURO) Emeklilik Yatırım Fonu

Yeni Fon Unvanı:

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları (EURO) Emeklilik Yatırım Fonu

Fonun Yatırım Stratejisi:

Eski Şekil Yeni Şekil
Karşılaştırma Ölçütü Benchmark Yatırım Stratejisi Bant Aralığı Karşılaştırma Ölçütü Benchmark Yatırım Stratejisi Bant Aralığı
(%90) KYD Eurobond Endeksi EURO-TL %80-100 Eurobond (%90) KYD Eurobond Endeksi EURO-TL %80-100 Eurobond
(%9) KYD O/N Repo Endeksi Brüt %0-20 O/N T.Repo-BPP(*) (%8) KYD O/N Repo Endeksi Brüt %0-20 O/N T.Repo-BPP(*)
(%1) Fon Kurulu kararıyla belirlenen beş bankanın bir aylık brüt mevduat faiz oranlarının ortalamasına göre hesaplanan endeks %0-10 Mevduat (%1) KYD FX-DIBS Endeksi EURO-TL %0-10 DİBS
(%1) Fon Kurulu kararıyla belirlenen beş bankanın bir aylık brüt mevduat faiz oranlarının ortalamasına göre hesaplanan endeks %0-10 Mevduat

(*) Borsa Para Piyasası işlemleri fon portföyünün en fazla %20'si oranında yapılacaktır.

Eski Fon Unvanı:

Ak Emeklilik A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Yeni Fon Unvanı:

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu-Grup

Eski Fon Unvanı:

Ak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

Yeni Fon Unvanı:

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Grup Emeklilik Yatırım Fonu

Eski Fon Unvanı:

Ak Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu

Yeni Fon Unvanı:

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu

Eski Fon Unvanı:

Aviva Hayat ve Emeklilik A.Ş. Kamu Likit Emeklilik Yatırım Fonu

Yeni Fon Unvanı:

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Likit Emeklilik Yatırım Fonu

Eski Fon Unvanı:

Aviva Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Yeni Fon Unvanı:

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Fonun Yatırım Stratejisi:

Eski Şekil Yeni Şekil
Karşılaştırma Ölçütü Benchmark Yatırım Stratejisi Bant Aralığı Karşılaştırma Ölçütü Benchmark Yatırım Stratejisi Bant Aralığı
(%40) KYD Eurobond Endeksi USD-TL %80-100 Eurobond (%44) KYD Eurobond Endeksi USD-TL %80-100 Eurobond
(%40) KYD Eurobond Endeksi EURO-TL (%44) KYD Eurobond Endeksi EURO-TL
(%7) KYD O/N Repo Endeksi Brüt %0-20 O/N T.Repo- BPP(*) (%4) KYD O/N Repo Endeksi Brüt %0-20 O/N T.Repo- BPP(*)
(%10) KYD TL 182 Gün Bono Endeksi %0-20 DİBS (%5) KYD TL 182 Gün Bono Endeksi %0-20 DİBS
(%1) Fon Kurulu kararıyla belirlenen beş bankanın bir aylık TL brüt mevduat faiz oranlarının ortalamasına göre hesaplanan endeks %0-10 Mevduat (%1) Fon Kurulu kararıyla belirlenen beş bankanın bir aylık TL brüt mevduat faiz oranlarının ortalamasına göre hesaplanan endeks %0-10 Mevduat
(%1) Fon Kurulu kararıyla belirlenen beş bankanın bir aylık USD brüt mevduat faiz oranlarının ortalamasına göre hesaplanan endeks %0-10 Mevduat (%1) Fon Kurulu kararıyla belirlenen beş bankanın bir aylık USD brüt mevduat faiz oranlarının ortalamasına göre hesaplanan endeks %0-10 Mevduat
(%1) Fon Kurulu kararıyla belirlenen beş bankanın bir aylık EURO brüt mevduat faiz oranlarının ortalamasına göre hesaplanan endeks %0-10 Mevduat (%1) Fon Kurulu kararıyla belirlenen beş bankanın bir aylık EURO brüt mevduat faiz oranlarının ortalamasına göre hesaplanan endeks %0-10 Mevduat

(*) Borsa Para Piyasası işlemleri fon portföyünün en fazla %20'si oranında yapılacaktır.

Eski Fon Unvanı:

Aviva Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Yeni Fon Unvanı:

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Eski Fon Unvanı:

Aviva Hayat ve Emeklilik A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu

Yeni Fon Unvanı:

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu

Eski Fon Unvanı:

Aviva Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu

Yeni Fon Unvanı:

AvivaSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu

Fonun Yatırım Stratejisi:

Eski Şekil Yeni Şekil
Karşılaştırma Ölçütü Benchmark Yatırım Stratejisi Bant Aralığı Karşılaştırma Ölçütü Benchmark Yatırım Stratejisi Bant Aralığı
(%40) KYD Eurobond Endeksi USD-TL %80-100 Eurobond (%44) KYD Eurobond Endeksi USD-TL %80-100 Eurobond
(%40) KYD Eurobond Endeksi EURO-TL (%44) KYD Eurobond Endeksi EURO-TL
(%7) KYD O/N Repo Endeksi Brüt %0-20 O/N T.Repo- BPP(*) (%4) KYD O/N Repo Endeksi Brüt %0-20 O/N T.Repo- BPP(*)
(%10) KYD TL 182 Gün Bono Endeksi %0-20 DİBS (%5) KYD TL 182 Gün Bono Endeksi %0-20 DİBS
(%1) Fon Kurulu kararıyla belirlenen beş bankanın bir aylık TL brüt mevduat faiz oranlarının ortalamasına göre hesaplanan endeks %0-10 Mevduat (%1) Fon Kurulu kararıyla belirlenen beş bankanın bir aylık TL brüt mevduat faiz oranlarının ortalamasına göre hesaplanan endeks %0-10 Mevduat
(%1) Fon Kurulu kararıyla belirlenen beş bankanın bir aylık USD brüt mevduat faiz oranlarının ortalamasına göre hesaplanan endeks %0-10 Mevduat (%1) Fon Kurulu kararıyla belirlenen beş bankanın bir aylık USD brüt mevduat faiz oranlarının ortalamasına göre hesaplanan endeks %0-10 Mevduat
(%1) Fon Kurulu kararıyla belirlenen beş bankanın bir aylık EURO brüt mevduat faiz oranlarının ortalamasına göre hesaplanan endeks %0-10 Mevduat (%1) Fon Kurulu kararıyla belirlenen beş bankanın bir aylık EURO brüt mevduat faiz oranlarının ortalamasına göre hesaplanan endeks %0-10 Mevduat

(*) Borsa Para Piyasası işlemleri fon portföyünün en fazla %20'si oranında yapılacaktır.

Eski Fon Unvanı:

Aviva Hayat ve Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu

Yeni Fon Unvanı:

AvivaSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu

Eski Fon Unvanı:

Aviva Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu

Yeni Fon Unvanı:

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu

Eski Fon Unvanı:

Aviva Hayat ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

Yeni Fon Unvanı:

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

Eski Fon Unvanı:

Aviva Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Yeni Fon Unvanı:

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Fonun Yatırım Stratejisi:

Eski Şekil Yeni Şekil
Karşılaştırma Ölçütü Benchmark Yatırım Stratejisi Bant Aralığı Karşılaştırma Ölçütü Benchmark Yatırım Stratejisi Bant Aralığı
(%40) Bloomberg US Treasury 5-7 Yıllık Endeks %80-100 Yabancı SGMK (%44) Bloomberg US Treasury 5-7 Yıllık Endeks %80-100 Yabancı SGMK
(%40) Bloomberg De Bund 5-7 Yıllık Endeks (%44) Bloomberg De Bund 5-7 Yıllık Endeks
(%7) KYD O/N Repo Endeksi Brüt %0-20 O/N T.Repo-BPP(*) (%4) KYD O/N Repo Endeksi Brüt %0-20 O/N T.Repo-BPP(*)
(%10) KYD TL 182 Gün Bono Endeksi %0-20 DİBS (%4) KYD TL 182 Gün TL Bono Endeksi %0-20 DİBS
(%1) Fon Kurulu kararıyla belirlenen beş bankanın bir aylık TL brüt mevduat faiz oranlarının ortalamasına göre hesaplanan endeks %0-10 Mevduat (%1) KYD TL FX-DIBS Endeksi USD-TL %0-10 DİBS
(%1) Fon Kurulu kararıyla belirlenen beş bankanın bir aylık USD brüt mevduat faiz oranlarının ortalamasına göre hesaplanan endeks %0-10 Mevduat (%1) Fon Kurulu kararıyla belirlenen beş bankanın bir aylık TL brüt mevduat faiz oranlarının ortalamasına göre hesaplanan endeks %0-10 Mevduat
(%1) Fon Kurulu kararıyla belirlenen beş bankanın bir aylık EURO brüt mevduat faiz oranlarının ortalamasına göre hesaplanan endeks %0-10 Mevduat (%1) Fon Kurulu kararıyla belirlenen beş bankanın bir aylık USD brüt mevduat faiz oranlarının ortalamasına göre hesaplanan endeks %0-10 Mevduat
(%1) Fon Kurulu kararıyla belirlenen beş bankanın bir aylık EURO brüt mevduat faiz oranlarının ortalamasına göre hesaplanan endeks %0-10 Mevduat

(*) Borsa Para Piyasası işlemleri fon portföyünün en fazla %20'si oranında yapılacaktır.

SOSYAL MEDYADA BİZ

Sabancı
Yukarı