AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu İzahname Değişikliği

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu İzahname Değişikliği

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU'nun BÖLÜM B: FON İLE İLGİLİ BİLGİLER / II. FON'un Yatırım Stratejilerine, Risklerine, Performansına, Harcamalara ve FON Portföyüne İlişkin Bilgiler/ 1. Fonun Yatırım Stratejisi/ 2. Muhtemel Riskler maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 27/02/2009 tarih ve 15/181sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup yeni izahname metni 04/03/2009 tarihinde Ticaret Sicili'ne tescil ettirilmiştir.[br] Değişiklikler 04/03/2009 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

SOSYAL MEDYADA BİZ

Sabancı
Yukarı