AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. 2013 Yılı Hayat Branşı Kar Payı Dağıtımı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. 2013 Yılı Hayat Branşı Kar Payı Dağıtımı

GERİ

Birim fiyat esaslı poliçelere ilişkin;

2012 yıl sonu itibarıyla hayat sigorta poliçelerine ait toplam matematik karşılık

298.808.430 TL

2013 yılı içinde toplam net birikim prim üretimi

17.703.065 TL

2013 yıl içinde elde edilen net gelir

44.759.383 TL

Kâr payı fiyat esaslı poliçelere ilişkin;

2012 yıl sonu itibarıyla hayat sigorta poliçelerine ait toplam matematik karşılık

26.737.150 TL

2013 yılı içinde toplam net birikim prim üretimi

686.250 TL

2013 yıl içinde elde edilen net gelir

789.362 TL

TARİFE GRUPLARINA GÖRE KR PAYI ORANLARI

Dağıtılan Net Kâr Payı Oranı TL Tarifeler İçin (%) ABD Doları Tarifeler İçin (%) Euro Tarifeler İçin (%)
Birim fiyat esaslı poliçeler 7,42 4,54 -
Kâr payı esaslı poliçeler 9,29 6,66 4,80

AÇIKLAMALAR

* Ak Emeklilik A.Ş.'nin Aviva Hayat ve Emeklilik A.Ş.'yi devralması suretiyle 31/10/2007 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile Türk Ticaret Kanunu 451. maddesine göre birleşmiştir. Şirketimizin ticari ünvanı "AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş." olarak değişmiştir. Olağanüstü Genel Kurul Kararları Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ve tescil edilmiştir.

SOSYAL MEDYADA BİZ

Sabancı
Yukarı