AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. 2010 Yılı Hayat Branşı Kar Payı Dağıtımı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. 2010 Yılı Hayat Branşı Kar Payı Dağıtımı

GERİ

Birim fiyat esaslı poliçelere ilişkin;

2009 yıl sonu itibarıyla hayat sigorta poliçelerine ait toplam matematik karşılık

361.606.760 TL

2010 yılı içinde toplam net birikim prim üretimi

36.363.370 TL

2010 yıl içinde elde edilen net gelir

34.873.414 TL

Kâr payı esaslı poliçelere ilişkin;

2009 yıl sonu itibarıyla hayat sigorta poliçelerine ait toplam matematik karşılık

38.082.679TL

2010 yılı içinde toplam net birikim prim üretimi

3.502.759 TL

2010 yıl içinde elde edilen net gelir

2.797.736 TL

TARİFE GRUPLARINA GÖRE KAR PAYI ORANLARI

Dağıtılan net kâr payı oranı

Birim fiyat esaslı poliçelere ilişkin;

TL tarifeler için %11,31
ABD Doları tarifeler için %6,66

Kâr payı esaslı poliçelere ilişkin;

TL tarifeler için %11,95
ABD Doları tarifeler için %6,29
Euro tarifeler için %5,12

AÇIKLAMALAR

* Ak Emeklilik A.Ş.'nin Aviva Hayat ve Emeklilik A.Ş.'yi devralması suretiyle 31/10/2007 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile Türk Ticaret Kanunu 451. maddesine göre birleşmiştir. Şirketimizin ticari unvanı "AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş." olarak değişmiştir. Olağanüstü Genel Kurul Kararları Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ve tescil edilmiştir.

SOSYAL MEDYADA BİZ

Sabancı
Yukarı