AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. 2011 Yılı Hayat Branşı Kar Payı Dağıtımı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. 2011 Yılı Hayat Branşı Kar Payı Dağıtımı

GERİ

Birim fiyat esaslı poliçelere ilişkin;

2010 yıl sonu itibarıyla hayat sigorta poliçelerine ait toplam matematik karşılık

344.022.774 TL

2011 yılı içinde toplam net birikim prim üretimi

29.995.359 TL

2011 yıl içinde elde edilen net gelir

56.529.861 TL

Kar payı esaslı poliçelere ilişkin;

2010 yıl sonu itibarıyla hayat sigorta poliçelerine ait toplam matematik karşılık

34.360.030 TL

2011 yılı içinde toplam net birikim prim üretimi

3.135.654 TL

2011 yıl içinde elde edilen net gelir

2.414.415 TL

TARİFE GRUPLARINA GÖRE KAR PAYI ORANLARI

Dağıtılan net kar payı oranı

Birim fiyat esaslı poliçelere ilişkin;

TL tarifeler için %7,97
ABD Doları tarifeler için %6,56

Kar payı esaslı poliçelere ilişkin;

TL tarifeler için %9,10
ABD Doları tarifeler için %6,35
Euro tarifeler için %4,61

AÇIKLAMALAR

* Ak Emeklilik A.Ş.'nin Aviva Hayat ve Emeklilik A.Ş.'yi devralması suretiyle 31/10/2007 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile Türk Ticaret Kanunu 451. maddesine göre birleşmiştir. Şirketimizin ticari ünvanı "AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş." olarak değişmiştir. Olağanüstü Genel Kurul Kararları Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ve tescil edilmiştir.

SOSYAL MEDYADA BİZ

Sabancı
Yukarı