AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. 2007 Yılı Hayat Branşı Kâr Payı Dağıtımı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. 2007 Yılı Hayat Branşı Kâr Payı Dağıtımı

GERİ
Aviva Hayat ve Emeklilik A.Ş. Poliçelerine ilişkin
2006 yıl sonu itibariyle Hayat Sigorta Poliçelerine ait toplam Matematik Karşılıklar 372.342.139,11 TL
2007 yılı içinde toplam net birikim prim üretimi 68.654.144.68 TL
2007 yılı içinde elde edilen net gelir 14.058.959,91 TL

Ak Emeklilik A.Ş. Poliçelerine ilişkin;
2006 yıl sonu itibariyle Hayat Sigorta Poliçelerine ait toplam Matematik Karşılıklar 42.690.828,68 TL
2007 yılı içinde toplam net birikim prim üretimi 6.619.297,70 TL
2007 yılı içinde elde edilen net gelir 3.808.971,78 TL

Tarife Gruplarına Göre Kar Payı Oranları

Dağıtılan net kâr payı oranı

Aviva Hayat ve Emeklilik A.Ş. Poliçelerine ilişkin
TL Tarifeler için %17,19
ABD Doları Tarifeler için %8,20
Ak Emeklilik A.Ş. Poliçelerine ilişkin;
TL Tarifeler için %16,66
ABD Doları Tarifeler için %6,74
EURO Tarifeler için %4,40

Açıklamalar

Net birikim primi, sigortalıların ödedikleri primlerden riziko primi, varsa gider payı ve aracı komisyonu kesintileri dışında kalan kısımdır. (*)

Yıl içerisinde elde edilen net gelir, 2006 yılı sonunda sigortalılara ait matematik karşılıklar ile yıl içerisinde toplanan net birikim primlerinin günlük olarak yatırıma yönlendirilmesi sonucu elde edilen garanti edilen kâr payı gelirlerini de içeren net gelirdir. (*)

Kâr payı oranları, fonların yıllık ortalama net getiri oranı olup, günlük kâr payı uygulaması nedeniyle her sigortalının kâr payı dağıtım oranı farklı olabilir. (*)

Aviva Hayat ve Emeklilik A.Ş. poliçelerine ait fonlar birimleştirilmiş fon sistemi (unit-linked) esasına göre çalışmakta olup, kâr payı dağıtımı birim fiyatı artışı ile gerçekleştirilmektedir. Yatırım getirisi günlük olarak mevcut toplam fona eklenmekte ve fonun böylece oluşan toplam değeri mevcut aktif birim sayısına bölünerek fonun o günkü birim fiyatı hesaplanmaktadır. Dağıtılan net kâr payı oranı, birim fiyatın yılbaşındaki değeri ile yılsonu değeri arasındaki fark olarak hesaplanmaktadır. (*)

(*) İlk 3 maddede yer alan açıklamalar Ak Emeklilik A.Ş. ve Aviva Hayat ve Emeklilik A.Ş.fonlarının her ikisi için geçerli olup, 4.maddede yer alan açıklama ise sadece Aviva Hayat ve Emeklilik A.Ş.fonları için geçerlidir.

** Ak Emeklilik A.Ş. ile Aviva Hayat ve Emeklilik A.Ş. arasında gerçekleştirilen birleşme işlemleri ve 31/10/2007 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları sonucunda, Şirketimizin ticari ünvanı "AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş." olarak değişmiştir. Olağanüstü Genel Kurul Kararları Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ve tescil edilmiştir.

Şirketimize ait 2007 yılı kar payı oranları 22 Mayıs 2008 Perşembe tarihli Akşam gazetesinde yayımlanmıştır.

SOSYAL MEDYADA BİZ

Sabancı
Yukarı