MENKUL
DEĞERLER
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ WEB SİTESİ

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ WEB SİTESİ

Ticaret Sicil Bilgileri
Esas Sözleşme Pdf Dosyası Ortaklık Yapısı
Yönetim Kurulu
İcra Kurulu
Organizasyon Yapısı
Bağımsız Denetçi Bilgileri
İzahname ve Halka Arz Sirküleri
Politikalar Kar Dağıtım Politikası
Bilgilendirme politikası
Etik Kurallar
Ücretlendirme Politikası
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Tarihsel Olarak Tüm Açıklanan Raporlar
Faaliyet Raporları Tarihsel olarak tüm açıklanan raporlar
Finansal Bilgiler Tarihsel olarak tüm açıklanan raporlar
Özel Durum Açıklamaları Tarihsel olarak tüm açıklamalar
Genel Kurul 2015 Yılı Genel Kurul Farklı dosyalar
Farklı dosyalar
Farklı dosyalar
Hisse Senedi Bilgileri
Paylara İlişkin Bilgiler
Sıkça Sorulan Sorular
Yatırımcı İlişkileri İletişim

SOSYAL MEDYADA BİZ

Sabancı
Yukarı