Bireysel Emeklilik Sistemi’ne İlişkin Yeni Düzenlemeler

Bireysel Emeklilik Sistemi’ne İlişkin Yeni Düzenlemeler

Bireysel Emeklilik Sistemi şimdi çok daha avantajlı!

22.01.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve Yatırım Sistemi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” doğrultusunda BES’te yeni bir takım düzenlemeler yapılmıştır. Bu yenilikler:

• Devlet Katkısı Oranının %30’a Yükseltilmesi: BES katılımcılarının birikimleri artık %25 yerine, %30 devlet katkısı ile büyüyecek. Yani, yatırılan her 100TL için devlet de 30TL katkıda bulunacak.

• BES’ten Kısmi Çıkış: Katılımcıya sistemden ayrılmadan, Devlet Katkısı hesabındaki tutarlar hariç olmak üzere birikim tutarının yüzde ellisine kadar kısmi ödeme yapılabilecek. Detaylar için aşağıdaki Sıkça Sorulan Sorular bölümünü inceleyebilirsiniz.

• 45 Yaş Üzeri Kişilerde İsteğe Bağlı Otomatik Katılım: 45 yaşını aşan çalışanların istemeleri halinde otomatik katılım sistemine dahil edilebilmesi mümkün olacak.

• Toplu Ödemede Devlet Katkısını Aşan Tutarın Yıllara Yayılması: Devlet katkısı sınırını aşan katkı payı ödemeleri için ilgili katkı payının ödendiği yılı takip eden takvim yıllarında Devlet Katkısı hesaplaması ve ödemesi yapılacaktır. Detaylar için aşağıdaki Sıkça Sorulan Sorular bölümünü inceleyebilirsiniz.

• Bireysel emeklilik sözleşmesinin veya bundan kaynaklanan alacağın devredilmesi ve BES’in kredilerde teminat olarak gösterilmesiyle ilgili düzenlemeleri detayları ise ilerleyen dönemlerde netleştirilecek.

Düzenlemelerle ilgili merak ettiğiniz detaylara aşağıda sizin için derlediğimiz Sıkça Sorulan Sorular bölümünden ulaşabilirsiniz.

%30 Devlet Katkısı avantajıyla birikim yapmaya başlamak için hemen bir BES planı başlatın!

Size Ulaşalım

SIKÇA SORULAN SORULAR

• %30 Devlet Katkısından ne zaman faydalanmaya başlayabilirim?
22 Ocak 2022 tarihinden itibaren şirket hesaplarına intikal eden katkı payı tutarları için %30 devlet katkısı verilecektir.

• %30 Devlet Katkısı detayları nelerdir?
İşveren tarafından ödenenler hariç, vatandaşlık veya mavi kart sahibi katılımcılar için Devlet katkısı %30’a çıkarılmaktadır. Yabancı para cinsinden yapılan katkı payı ödemeleri hariç olmak üzere, devlet katkısı 22 Ocak 2022 tarihinden önce şirket hesaplarına intikal edenler için yüzde 25 ve 22 Ocak 2022 tarihinden sonra ise yüzde 30 olarak hesaplanacaktır.

• %30 Devlet Katkısı geçmişe dönük katkı paylarımda da geçerli olacak mı?
Devlet katkısı 22 Ocak 2022 tarihinden önce şirket hesaplarına intikal edenler için % 25 ve 22 Ocak 2022 tarihinden sonra ise %30 olarak hesaplanacaktır.

• %30 Devlet Katkısının 2022 için üst limit tutarı ne kadar?
Devlet, ödediğiniz katkı payının % 30’u oranında katkı sağlar. Bu katkının üst sınırı bir katılımcı için yıllık brüt asgari ücretin % 30’u yani 18.014TL dir.

• BES’in kredilerde teminat olarak gösterilmesi hakkında bilgi almak istiyorum.
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından belirlenecek detaylar önümüzdeki dönemde netleştikçe duyurulacaktır, bununla birlikte 2023 yılında hayata geçmesi öngörülmektedir.

• Bireysel emeklilik sözleşmesinin veya bundan kaynaklanan alacağın devredilmesi hakkında detaylı bilgi almak istiyorum.
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından belirlenecek detaylar önümüzdeki dönemde netleştikçe duyurulacaktır, bununla birlikte 2023 yılında hayata geçmesi öngörülmektedir.

• Kısmi olarak çıkış yapmak istiyorum/kısmi çıkış şartları nelerdir?
Kurumca belirlenen hâl ve koşullarda, katılımcıya sistemden ayrılmadan, Devlet Katkısı hesabındaki tutarlar hariç olmak üzere birikim tutarının yüzde ellisine kadar kısmi ödeme yapılabileceğine yönelik hüküm yer almıştır. Bu durumda, kısmen ödeme yapılan tutarın yüzde yirmibeşini aşmamak üzere Devlet Katkısı hesabındaki tutardan da ödeme yapılabilecektir. Bu kapsamda yapılacak işlemler alt düzenlemelerle belirlenecektir.
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından belirlenecek alt detaylar önümüzdeki dönemde netleştikçe duyurulacaktır, bunula birlikte 2023 yılında hayata geçmesi öngörülmektedir.

• Toplu ödemede devlet katkısını aşan tutarın yıllara yayılması ne zaman hayata geçecek? Detayları hakkında bilgi alabilir miyim?
Devlet katkısı sınırını aşan katkı payı ödemeleri için, Bakanlığın uygun görüşüyle ve Kurum tarafından belirlenecek usul ve esaslar dahilinde, ilgili katkı payının ödendiği yılı takip eden takvim yıllarında Devlet Katkısı hesaplaması ve ödemesi yapılacaktır.
22 Ocak 2022 tarihi sonrasında Devlet katkısı sınırını aşan tutarda bir toplu ödeme söz konusu olursa, aşan kısım için takip eden yıl devlet katkısı hesaplaması yapılacaktır. Kanuni düzenlemenin yürürlüğe girdiği 22.01.2022 tarihinden önce yatırılan toplu tutarların aşan kısmı için takip eden yıllarda Devlet katkısı hesaplanmasını öngörülmemektedir. Bu tarihten önce yatırılan tutarlar için sonraki yıllarda devlet katkısından yararlanıp yararlanmadığı konusu EGM ve SEDDK ile netleştirilecektir. Uygulamada herhangi bir değişiklik olursa ayrıca bir bilgilendirme yapılacaktır.

SOSYAL MEDYADA BİZ

Sabancı
Yukarı