Performans Yönetimi

Performans Yönetimi

Performans Yönetimimiz yaşayan bir süreç. İş birliğini destekleyen, açık ve sürekli geri bildirim diyalogları ile besleniyor.

Performans Yönetim Sistemimizin özünde çalışanla yöneticisinin gelişim için bireysel anlamda birlikte sorumluluk alması ve ortak hareket etmesi bulunuyor. İnsan Kaynakları olarak da sürecin her aşamasında danışman rolü ile çalışanlarımızın yanında yer alıyoruz.

Şirketimizin varlık nedeni çerçevesinde, temel değerlerimize bağlı bir şekilde, güçlü bir takım çalışması ortamı yaratarak çalışanların iş uzmanlıklarını ve yetkinliklerini geliştirme olanağı sağlıyor. Açık ve dürüst geri bildirimler, şeffaf iletişim, adil bir paylaşım, objektif değerlendirme sistemindeki temel unsurlarımız.

Sürecin çıktıları, ücret, kariyer gelişimi ve kişisel gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesinde veri oluşturuyor.

SOSYAL MEDYADA BİZ

Sabancı
Yukarı