Amaç ve Kapsam

Amaç ve Kapsam

Bilgilendirme politikamız, Yönetim Kurulumuzun onayı ile yürürlüğe girmiştir.

Şirketimiz, ortaklarına, kamu dahil tüm paydaşlarına kaliteli bilgi sağlanmasına yönelik olarak Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan "Sigorta Şirketi ve Reasürans Şirketi ile Emeklilik Şirketlerinde Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Genelgede" yer alan esaslar çerçevesinde ve "Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin" kamuyu aydınlatmaya yönelik esaslarına göre Bilgilendirme Politikası, AgeSA Yönetim Kurulu'nun onayı ile yürürlüğe girmiştir.

SOSYAL MEDYADA BİZ

Sabancı
Yukarı