Genel Kurallar

Genel Kurallar

Bilgilendirme Politikası, Türk Ticaret Kanunu ve Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile uyumludur.

Bilgilendirme Politikası, şirketimizin "kurumsal yönetim ilkeleri" kapsamında oluşturulmuştur. Ortaklarımız, müşterilerimiz, paydaşlarımız ve kamu kurumlarının zamanında, doğru eşit koşullarda ve eksiksiz olarak bilgilendirilmesini amaçlar.

Kamuya açıklanacak bilgilerin söz konusu kişi ve kurumların karar vermelerine yardımcı olacak şekilde anlaşılabilir, analiz edilebilir ve uygun maliyetle ulaşılabilir olmasını sağlar.

Ticari sır, müşteri sırrı kapsamındaki bilgiler ile açıklanmasında yasal sakıncalar bulunan bilgiler açısından kamuya açıklama zorunluluğunu taşımaz.

Bilgilendirme politikası, yönetim kurulu tarafından genel kurula sunulur ve internet sitesi kanalıyla kamuya duyurulur.

SOSYAL MEDYADA BİZ

Sabancı
Yukarı