Bilgilendirme Politikasının Gözetimi

Bilgilendirme Politikasının Gözetimi

Bilgilendirme politikasının gözetimi yönetim kurulunun yetki ve sorumluluğundadır.

Kamunun aydınlatılması, sürecin etkin ve güvenilir bir şekilde izlenmesi yönetim kurulunun gözetim ve denetimindedir. Bilgilendirme politikasının uygulanması şirket yönetiminin sorumluluğundadır.

SOSYAL MEDYADA BİZ

Sabancı
Yukarı