Ak Emeklilik A.Ş. ve Aviva Hayat ve Emeklilik A.Ş. Emeklilik Yatırım Fonları İzahname ve Tanıtım Formu Değişikliği

Ak Emeklilik A.Ş. ve Aviva Hayat ve Emeklilik A.Ş. Emeklilik Yatırım Fonları İzahname ve Tanıtım Formu Değişikliği

Ak Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Likit-Kamu Emeklilik Yatırım Fonu, Ak Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, Ak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu, Ak Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu, Ak Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu, Ak Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları (USD) Emeklilik Yatırım Fonu, Ak Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları (EURO) Emeklilik Yatırım Fonu, Ak Emeklilik A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, Ak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu, Ak Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu izahnamelerinin Bölüm B/ Fonun Yatırım Stratejisi ve Fon tanıtım formlarının Bölüm A/Fonun Tarihsel Performansı Hakkında Bilgi maddeleri ile Aviva Hayat ve Emeklilik A.Ş. Kamu Likit Emeklilik Yatırım Fonu, Aviva Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, Aviva Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, Aviva Hayat ve Emeklilik A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu, Aviva Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, Aviva Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu, Aviva Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu, Aviva Hayat ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu İzahnamelerinin Bölüm B/ Fonun Yatırım Stratejisi ve Fon tanıtım formlarının Bölüm A/Fonun Yatırım Politikasına İlişkin Özet Bilgi maddeleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 14.02.2008 tarih ve 15-167 sayılı izin doğrultusunda değişiklik yapılmış olup, yeni içtüzük ve izahname metinleri 20.02.2008 tarihinde Ticaret Sicili'ne tescil ettirilmiştir.

Değişiklikler 20.02.2008 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

SOSYAL MEDYADA BİZ

Sabancı
Yukarı