AvivaSA CEO'Su Meral Eredenk: Hayat sigortaları 10 yılda 8 kat büyüyecek

AvivaSA CEO'Su Meral Eredenk: Hayat sigortaları 10 yılda 8 kat büyüyecek

Meral Eredenk,önümüzdeki 10 yılda hayat sigortalarının 8 kat büyüyeceğini söyledi. Eredenk açıklamasında, hayat sigortaları prim üretiminin Cumhuriyet'in 100. yılında 25 milyar TL'yi aşmasını öngördüklerini belirtti.

Bireysel emeklilik ve hayat sigortası sektörünün önde gelen şirketlerinden AvivaSA Emeklilik ve Hayat'ın CEO'su Meral Eredenk, 28 Mayıs-3 Haziran tarihlerini kapsayan Sigortacılık Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, hayat sigortaları prim üretiminin 2012 yıl sonu itibarıyla 3 milyar TL'yi aşmasını, Cumhuriyet'in 100. yılında yıllık ortalama %20 artışla 25 milyar TL'ye ulaşmasını öngördüklerini söyledi.
Eredenk, hayat sigortalarının iş göremezlik, işsizlik, vefat ve tehlikeli hastalık gibi istenmeyen durumlara karşı kişilerin risklerini en aza indirmeyi amaçladığını hatırlattı. Hayat sigortalarının sevdiklerinin geleceğini garanti altına almak isteyenler için en önemli finansal güvencelerin başında geldiğini vurgulayan Eredenk, sektöre ilişkin farkındalığın henüz yeterli seviyelere ulaşmadığını belirtti.
Eredenk şunları söyledi: "Avrupa Sigorta Birliği'nin 2010 yılı rakamlarına göre hayat primlerinin toplam sigortacılık primlerine oranı Avrupa ortalaması %60, Türkiye'de ise birikimli hayat ve yıllık gelir sigortası sektörlerinin gelişmemiş olması nedeni ile %15. Türkiye 30 ülke arasında sondan 4'üncü sırada. Kişi başına düşen hayat primi tutarında ve hayat primlerinin GSYİH'ye oranında ise Türkiye sondan 2'nci sırada bulunuyor. Türkiye'de hayat sigortaları prim üretiminde kredi hayat ürünleri satışı ile banka kanalı ağırlıkta. Yıllık gelir sigortaları, yenilikçi ürünler, ek teminat çeşitliliğinin artışı ve acente, telesatış, internet şube gibi alternatif dağıtım kanallarının gelişmesi ile Türkiye'de hayat sigortalarının büyüme potansiyeli yüksek. Yıllık gelir sigortası mevzuatının ortaya çıkması ile birlikte BES'ten emekli olacak katılımcıların yıllık gelir sigortası ürünü alması, birikimli hayat sigortalarının gelişmesi ve sigorta bilincinin artması ile sektörün toplam prim üretiminin 2023 yılında 25 milyar TL'yi aşmasını bekliyoruz."
Eredenk bu büyümede etkili olmasını beklediği etkenleri şöyle sıraladı:
  • Vatandaşlar arasında hayat sigortalarına ilişkin farkındalığın yükselmesi,
  • Konut kredilerine artan talep,
  • Tehlikeli hastalıklar, işsizlik,eğitim gibi yenilikçi ürünler,
  • Ekonomik istikrar ve artan tüketici güveni ve beklentiler.
Eredenk, hayat sigortaları alanında AvivaSA'nın 2010 yılbaşından bu yana yaklaşık 40 milyon TL tazminat ödemesi yaptığına dikkat çekerek yılsonuna kadar hedeflerinin ise prim üretiminde %50 büyüme olduğunu söyledi. Eredenk ayrıca, ferdi kaza sigortasında 2011 yılınının tamamında yaptığı yaklaşık 27 milyon TL'lik ve 2012'nin ilk 3 ayında yaptığı 8,7 milyon TL'lik prim üretimi ile AvivaSA'nın bu alanda emeklilik şirketlerine öncülük ettiğine dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA BİZ

Sabancı
Yukarı