Türkiye bireysel emeklilik fonları, getiride OECD lideri

Türkiye bireysel emeklilik fonları, getiride OECD lideri

OECD tarafından yapılan bireysel emeklilik fonları araştırmasına göre 2008-2012 arasındaki ekonomik belirsizlik döneminde en yüksek nominal getiriyi Türkiye merkezli fonlar sağladı. Son beş yıllık ortalamada Türk bireysel emeklilik fonları yıllık ortalama yüzde 11,6 getiriyle birinci oldu. Araştırma sonuçlarıyla ilgili değerlendirme yapan AvivaSA Emeklilik ve Hayat CEO'su Meral Eredenk, Türkiye'deki bireysel emeklilik sektörünün müşteri faydasını gözetme ve güvenirlik açısından dünyaya örnek olabilecek bir sistem içinde çalıştığını belirtti.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) bireysel emeklilik fonlarını mercek altına aldığı araştırmaya göre 2008 ile 2012 arasındaki beş yıllık küresel ekonomik belirsizlik dönemini en iyi atlatan ülkelerden biri Türkiye oldu. Bireysel emeklilik fonlarının beş yıllık nominal ortalama getirisi Türkiye'de yüzde 11,6 oldu. Türkiye merkezli fonlar, bu getiri oranıyla OECD birincisi olarak kayıtlara geçti. Enflasyondan arındırmayla hesap edilen reel getiriye göre yapılan sıralamada ise Türkiye yüzde 3,4 reel getiri ile üçüncü sırada geldi.

2005 yılından bu yana her yıl yayınlanan çalışmanın 2012 yılı verileriyle hazırlanan son araştırması yayınlandı. Araştırmaya göre OECD üyesi ülkelerin hemen hepsinde bireysel emeklilik fonları 2012 yılında reel getiri sağladı. 2012 yılını en yüksek getiri oranı ile kapatan ülke Hollanda oldu. Hollanda merkezli bireysel emeklilik fonları 2012 yılında yüzde 13,5 getiri sağladı. Türkiye sıralamada yüzde 9,6'lık getiri ile ikinci Meksika'yı takip etti. OECD ülkelerindeki bireysel emeklilik fonları 2011 yılını ortalama yüzde 1,8'lik kayıpla kapatmışlardı. Fonların ortalama performansı 2012 yılında ortalama yüzde 5'lik kazanca çıktı. 34 OECD ülkesindeki bireysel emeklilik fonlarının toplam büyüklüğü 2012 yılında 21,8 trilyon dolara yükseldi.

Araştırma sonuçlarıyla ilgili değerlendirme yapan AvivaSA Emeklilik ve Hayat CEO'su Meral Eredenk, Türkiye'deki bireysel emeklilik sisteminin müşteri faydasını gözetme ve güvenirlik açısından dünyaya örnek olabilecek bir sistem içinde çalıştığını belirtti. Türkiye'deki bireysel emeklilik fonlarının güvenirlikten taviz vermeden yüksek getiri sağlayabildiklerine dikkat çeken Eredenk, kamu sektörünün yüzde 25'lik katkısıyla birlikte sektörün OECD içinde en hızlı büyüyen ülkesinin de Türkiye olmasını beklediklerinin altını çizdi.

Fonlar sağlamcı çıktı
2012 yılında OECD ülkelerinin yarısından fazlası portföylerinin yüzde 50'den fazlasını devlet tahvili ve hazine bonolarında değerlendirdi. OECD ülkelerindeki ekonomik belirsizlik ortamı nedeniyle yatırımcıların garantili getiri peşinde koşmalarının yanı sıra bazı ülkelerdeki tahvil getirilerinin yükselmesi de bireysel emeklilik fonlanın sabit getirili enstrümanlara yönelmesine neden oldu.

Bireysel emeklilik fonlarının değerlendirildiği alana bakıldığında en fazla bonoyu tercih eden ülkelerden birinin Türkiye olduğu görülüyor. Türkiye merkezli fonların 2012 yılında bono ve tahvile yatırılma oranı yüzde 58,1 olarak hesaplandı. En fazla bono ve tahvil yatırımcıları yüzde 84 ile Çek Cumhuriyeti'nde olduğu görüldü. Türkiye bu açıdan yapılan sıralamada yedinci oldu. Türkiye'de fonların yüzde 16'sı hisse senetlerine yatırıldı.

SOSYAL MEDYADA BİZ

Sabancı
Yukarı