AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan Kurumsal Temsilci İlanı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 27158-147

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan Kurumsal Temsilci İlanı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 27158-147

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 428'incimaddesi çerçevesinde pay sahiplerimizin şirketimizce 28 Mart 2013 tarihinde yapılması planlanan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kendileri adına oy kullanıp ilgili diğer işlemleri yapması için varsa önerdikleri kurumsal temsilcilerin kimliklerini ve bunlara ulaşılabilecek adres ve elektronik posta adresi ile telefon ve telefaks numaralarını, işbu ilan tarihinden itibaren en çok yedi gün içinde şirketimize bildirmeleri rica olunur. Ayrıca kurumsal temsilciliğe istekli olanların aynı süre içerisinde şirketimize başvurmaları gerekmektedir.

Kurumsal temsilci olarak bildirilen kişiler ve iletişim bilgileri, şirketimizin yönetim kurulu tarafından yapılacak söz konusu Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin çağrı ilanında ayrıca ilan edilecek ve şirketimizin internet sitesinde de yayımlanacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan Olağan Genel Kurul Toplantısı'na Çağrı

SOSYAL MEDYADA BİZ

Sabancı
Yukarı