AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. 2009 Yılı Hayat Branşı Kar Payı Dağıtımı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. 2009 Yılı Hayat Branşı Kar Payı Dağıtımı

Birim Fiyat Esaslı Poliçelerine İlişkin;


2008 yıl sonu itibarıyla Hayat Sigorta Poliçelerine ait toplam matematik karşılıklar

381.174.120,07 TL

2009 yılı içinde toplam net birikim prim üretimi

45.664.965,06 TL

2009 yılı içinde elde edilen net gelir

38.938.859,03 TL

Kâr Payı Esaslı Poliçelerine İlişkin;


2008 yıl sonu itibarıyla Hayat Sigorta Poliçelerine ait toplam matematik karşılıklar

42.440.479,90 TL

2009 yılı içinde toplam net birikim prim üretimi

4.306.622,27 TL

2009 yılı içinde elde edilen net gelir

3.656.705,37 TL

TARİFE GRUPLARINA GÖRE KAR PAYI ORANLARI

Dağıtılan net kâr payı oranı

Birim Fiyat Esaslı Poliçelerine İlişkin;
TL tarifeler için %14,77
ABD Doları tarifeler için %7,04

Kâr Payı Esaslı Poliçelerine İlişkin;
TL tarifeler için %16,74
ABD Doları tarifeler için %6,58
Euro tarifeler için %4,77

AÇIKLAMALAR

Net birikim primi, sigortalıların ödedikleri primlerden riziko primi, varsa gider payı ve aracı komisyonu kesintileri dışında kalan kısımdır.

Yıl içerisinde elde edilen net gelir, 2008 yılı sonunda sigortalılara ait matematik karşılıklar ile yıl içerisinde toplanan net birikim primlerinin günlük olarak yatırıma yönlendirilmesi sonucu elde edilen garanti edilen kâr payı gelirlerini de içeren net gelirdir.

Kâr payı oranları, fonların yıllık ortalama net getiri oranı olup günlük kâr payı uygulaması nedeniyle her sigortalının kâr payı dağıtım oranı farklı olabilir.

Birim fiyat esaslı poliçelerine ait fonlar birimleştirilmiş fon sistemi (unit-linked) esasına göre çalışmakta olup kâr payı dağıtımı birim fiyatı artışı ile gerçekleştirilmektedir. Yatırım getirisi günlük olarak mevcut toplam fona eklenmekte ve fonun böylece oluşan toplam değeri, mevcut aktif birim sayısına bölünerek fonun o günkü birim fiyatı hesaplanmaktadır. Dağıtılan net kâr payı oranı, birim fiyatın yılbaşındaki değeri ile yılsonu değeri arasındaki fark olarak hesaplanmaktadır.

*Ak Emeklilik A.Ş. ile Aviva Hayat ve Emeklilik A.Ş.'yi devralması suretiyle 31.10.2007 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 451. maddesine göre birleştirilmiştir. Şirketimizin ticari unvanı, "AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş." olarak değiştirilmiştir. Olağanüstü Genel Kurul kararları, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ve tescil edilmiştir.

SOSYAL MEDYADA BİZ

Sabancı
Yukarı