Türk halkı; hayatı diğer ülkelerden daha riskli görüyor, ama tedbir almıyor

Türk halkı; hayatı diğer ülkelerden daha riskli görüyor, ama tedbir almıyor

AvivaSA'nın Ipsos ile 12 ülkede 13 bin kişiyle görüşerek gerçekleştirdiği Tüketicilerin Tasarruf Tutumları Araştırması'na göre Türk tüketicisi, emekliliğinde yaşam standardını sürdürebilmek için emeklilik tarihinden sonra da çalışması gerektiğini düşünüyor. Emekliliği için tasarruf yapmayı öncelikleri arasına almayan ve finansal konularda yardıma ihtiyacı olmadığını düşünen Türk tüketicisi, diğer ülkelerle kıyaslandığında yine de geleceğe dair iyimserliğiyle dikkat çekiyor.

Bireysel emeklilik ve hayat sigortası sektörünün lider şirketlerinden AvivaSA Emeklilik ve Hayat, uluslararası araştırma şirketi Ipsos ile aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 12 ülkede gerçekleştirdiği Tüketicilerin Tasarruf Tutumları Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı.

Araştırma için ABD, İrlanda, Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya, Polonya, Singapur, Çin, Hindistan, Rusya ve Türkiye'de toplam 13 bin kişi ile görüşüldü. Türkiye'de 7 bölgede 18 yaş üstü ABC1 sosyoekonomik gruptan bin kişi araştırmaya katıldı. Araştırmanın sonuçları, AvivaSA Emeklilik ve Hayat CEO'su Meral Eredenk tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

AvivaSA CEO'su Eredenk, bireysel emeklilik sektöründe "tasarruf" kavramını sahiplenen ilk şirket olduklarına dikkat çekerek "2008 krizi sırasında Türkiye'nin en önemli sorunlarından birinin cari açık olduğunu herkesten önce tespit ettik ve tasarruf oranlarının artırılması gerektiğini savunduk. O günden bu yana yaptığımız tüm çalışmalarda, tasarruf bilincinin artırılması için farkındalık uyandırmaya çalışıyoruz. Tasarruf konusu bugün Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri oldu" dedi. Eredenk, araştırmanın dikkat çeken başlıklarını şöyle sıraladı:

Türk tüketicilerinin yarısı herhangi bir finansal ürün sahibi değil

• Türk tüketicilerin %49'u herhangi bir finansal hizmet ürününe sahip değil, bu oran globalde %22. Yüzde 49'luk dilime girenler, önümüzdeki bir yılda da herhangi bir finansal ürüne sahip olmayı planlamıyor.
• Türk tüketicilerinin finansal yatırım planlarında altın, gayrimenkul ve döviz gibi enstrümanları barındıran "diğer yatırım" seçeneğini tercih edenler %38'le belirgin bir ağırlığa sahip.

Türkler malını canından daha çok sigortalıyor
• Kasko, ev sigortası, hayat ve özel sağlık sigortası sahipliği diğer ülkelerde Türk tüketicilere kıyasla önemli ölçüde daha yaygın. Türk tüketicilerinin %37'si herhangi bir koruma ürününe sahip değil, bu oran diğer ülkelerin iki katı.
• Türk tüketicilerinin kasko sahipliği %43, konut sigortası sahipliği %27 iken, hayat sigortası sahipliği ise sadece %20'de kalıyor. Bu rakam, globaldeki %39'luk paya göre de oldukça düşük bir seviyede.
• Türk tüketicisinin %60'ı önümüzdeki bir yıllık süreçte, bir sigorta ürününe sahip olmayı da düşünmüyor.

Finansal tavsiyelerde aileye güveniyoruz
• Finansal hizmetlerle ilgili bilgi kaynağı olarak Türk tüketiciler en çok ailesine güveniyor (%31). Aileyi %16 ile arkadaşlar, %13 ile mali müşavirler takip ediyor.
• Türk kadınları finansal hizmetler konusunda eşlerine, erkeklerin eşlerine duyduğundan daha çok güven duyuyor.
• Finansal tavsiye konusu ülkelere göre incelendiğinde ise Türkiye'nin 12 ülke arasında "Önce aileme danışırım" diyen ilk üç ülke arasında yer aldığı görülüyor. Türkiye bu karşılaştırmada Hindistan ve Çin'den sonra 3'üncü sırada geliyor.

Hayat artık daha riskli
• Hem Türkiye'de hem de yurt dışında yaşayanlar hayatın eskiye göre daha riskli olduğunu düşünüyor. Araştırmaya Türkiye'den katılanların %76'sı, diğer ülke katılımcılarının da %70'i, genel olarak hayatı eskiye göre daha riskli buluyor.

Türk tüketicileri ülke ekonomisi hakkında daha iyimser
• Önümüzdeki 12 ayda ülke ekonomisinin gidişatı hakkında diğer ülkeler, %40 oranında "kötüye gidecek" derken; Türkiye'de bu oran %37. "İyiye gidecek" diyenlerin oranı ise diğer ülkelerde %21 iken Türkiye'de %24. Önümüzdeki bir yılda kendi ailesinin maddi koşullarında olumlu gelişme bekleyenlerin oranı da Türkiye'de diğer ülkelere göre daha yüksek.

Türklerde finansal farkındalık başladı
• Finansal konuları en çok yaşayan ve sorgulayanların Türkler olduğu görülüyor.
• 12 ülke arasında Türkiye ve ABD'nin yatırım seviyesini artırmada en isteksiz ülkeler olması dikkat çekiyor.

Türk tüketicileri finansal planlamada yardıma ihtiyacı olmadığını düşünüyor
• Finansal planlamada yardım ihtiyacı ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor.
• "Finansal planlama artık o kadar karmaşık hale geldi ki kendi başıma içinden çıkamıyorum" diyenlerin oranı Hindistan'da %49 iken, Türk halkı yardıma ihtiyacı olmadığını düşünüyor ve %17 ile son sıralarda yer alıyor.

Türk halkı, gençlerin geleceğinden umutlu
• Türk halkının %54'ü gençlerin anne-babalarından daha iyi bir yaşama sahip olacağına inanıyor.

Yeni dünyanın formülü: BRIC > G8
• Bugünün gençlerinin geleceği konusunda gelişmiş ve gelişmekte olan pazarlar arasında önemli bir beklenti farkı var.
• Aralarında Türkiye'nin de olduğu gelişmekte olan ülkelerde "gençlerin yaşamı daha iyi olacak" denirken,
• Aralarında ABD, İtalya, Fransa ve İngiltere'nin de olduğu gelişmiş ülkelerde ise gençlerin yaşamının daha kötü olacağı düşünülüyor.

Türk tüketicileri tasarruf ve yatırımlarında "az getirsin, ama ahlaki olsun" diyor
• Türk tüketiciler için tasarruf ve yatırımlarında "kazanç oranının garantili olması" %40'lık oranla en önemli kriter. Bu kriteri, "kazanç az olsun, ama ahlaki yollardan olsun" diyen %21'lik bir bölüm takip ediyor.
• Kazancın ahlaki olması konusunda Türk tüketicileri ile diğer ülke tüketicileri arasında büyük bir fark olduğu görülüyor.

Türk tüketicileri globale göre hükümete daha fazla güveniyor
• Türk tüketicilerinin %35'i hükümetin dürüstlüğüne ve hakkaniyetine güvendiklerini ifade ediyor. Bu oran diğer ülkelerde %25.

Türk tüketicileri emekliliği konusunda endişeli
• Türk tüketicilerinin %70'i "Emekli olduğumda yeterli bir yaşam standardını idame ettirecek kadar paramın olmayacağından endişeliyim" diyor.
• Türk tüketicilerinin %65'i, diğer ülke katılımcılarının %62'si ise emekliliğini finanse etmek için normal emeklilik tarihinden sonra da çalışması gerektiğini düşünüyor.
• Burada Türk tüketicilerinin yine %65'lik oranla finansal sorunlarını bir başkasından yardım almak yerine kendilerinin çözme eğiliminde olduğu görülüyor.
• Türk tüketicilerinin %52'si yasal zorunluluk olmadıkça emekliliği için tasarruf yapmayı düşünmüyor.

Eredenk: Finansal okuryazarlık artırılmalı
Araştırma sonuçlarını yorumlayan AvivaSA CEO'su Meral Eredenk, "Bu tablo bize global krizin özellikle Avrupa ülkelerini ne kadar derinden etkilediğini gösteriyor. Türk halkının ülke ekonomisi ve hane halkının ekonomik geleceği hakkında çizdiği iyimser tablo, hükümete güven ile birleştiğinde de önümüzdeki dönemde Türkiye'nin yatırım ve tasarruf oranlarının artırılması için taşıdığı büyük potansiyele işaret ediyor. Bu potansiyeli harekete geçirebilir ve 'Emekliliğimde yeterli paramın olması için çalışmam gerekecek; bu konuda endişe duyuyorum' diyenleri Bireysel Emeklilik Sistemi'ne yönlendirmeyi başarabilirsek, ülkemizin ve bireylerin tasarruf oranlarının artırılmasını sağlayabileceğiz. Bunun için öncelikle ülkemizde finansal okuryazarlığın artırılması gerekiyor" dedi.

AvivaSA Çılgın Tasarruf Fikirlerini bekliyor
Türk halkını tasarruf konusunda düşündürtmek için sosyal medya üzerinden çılgın tasarruf fikirleri yarışması başlatan AvivaSA, ilginç fikri olanları da bu yarışmaya davet ediyor. 31 Ağustos 2012 tarihine kadar AvivaSA'nın Facebook adresinden (www.facebook.com/AvivaSA) başvurulacak yarışmada, en çok oyu alan tasarruf fikri sahipleri iPhone 4S, yeni iPad ve iPod Touch 4 ile ödüllendiriliyor.

SOSYAL MEDYADA BİZ

Sabancı
Yukarı