Finansal Okuryazarlık ve Tasarruf Bilinci konferansı İstanbul'da yapıldı

Finansal Okuryazarlık ve Tasarruf Bilinci konferansı İstanbul'da yapıldı

TÜSİAD Ekonomik ve Mali İşler Komisyonu Sigorta ve Bireysel Emeklilik Çalışma Grubu'nun Türkiye'de tasarruf bilincini artırmak, hanehalkı tasarruflarını teşvik etmek ve finansal okuryazarlık konularına dikkat çekmek amacıyla düzenlediği "Finansal Okuryazarlık ve Tasarruf Bilinci" konferansı, 13 Kasım 2012 tarihinde İstanbul Sabancı Center'da yapıldı.

TÜSİAD Ekonomik ve Mali İşler Komisyonu Sigorta ve Bireysel Emeklilik Çalışma Grubu'nun Türkiye'de tasarruf bilincini artırmak, hanehalkı tasarruflarını teşvik etmek ve finansal okuryazarlık konularına dikkat çekmek amacıyla düzenlediği "Finansal Okuryazarlık ve Tasarruf Bilinci" konferansı, 13 Kasım 2012 tarihinde İstanbul Sabancı Center'da yapıldı.

 Konferansa; TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Bayazıt, TC Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Peker, TC Başbakanlık Sigortacılık, Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Müsteşar Yardımcısı Burhanettin Aktaş, George Washington Üniversitesi Öğretim Üyesi Annamaria Lusardi ve Dünya Bankası Kıdemli Ekonomisti Kamer Karakurum Özdemir konuşmacı olarak katıldı. Konferans kapsamında düzenlenen panelde ise TÜSİAD Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Çalışma Grubu Başkanı Meral Eredenk, Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Şule Alan, Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi ve EAF Direktörü Sumru Altuğ, Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Alpay Filiztekin, TC Başbakanlık Sigortacılık, Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Genel Müdürü Ahmet Genç ve TC Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal İletişim Daire Başkanı Aydın Haskebabçı "Türkiye'de Finansal Okuryazarlık ve Tasarruf Bilinci" konusu hakkında görüşlerini paylaştı. 
Finansal okuryazarlık konusunda dünyaca ünlü akademisyen Annamaria Lusardi ana tema konuşmacı olarak katıldığı konferansta, dikkat çekici bilgiler paylaştı. Lusardi konuşmasında; aynı gelire sahip iki kişiden finansal planlama yapan ile yapmayan arasındaki varlık birikim oranının 2,5 kata kadar çıkabildiğine işaret ederek "Finansal okuryazarlık konusu tüm dünyanın gündeminde ve bütün ülkelerde ciddi bir ihtiyaç. Çeşitli ülkelerde yapılan araştırma sonuçlarına göre Almanya, Amerika ve İsviçre gibi gelişmiş ülkelerde bile finansal okuryazarlık düzeyinin ve ilgisinin yeterli düzeyde olmadığını görüyoruz. Özellikle genç, yaşlı ve kadınlar finansal konularda ve finansal riskler hakkında bilinçsiz. Ülkenizde yapılan araştırmalar, Türkiye'de de durumun çok farklı olmadığını gösteriyor. Gelecekte emeklilik dönemi için endişelenen insanlara, bu konuda yatırım yapması ve eyleme geçmesi gerektiğini anlatmanın zamanı artık geldi" dedi. 
Konferansın diğer ana tema konuşmacısı Kamer Karakurum Özdemir sunumunda, Kalkınma Bakanlığı'nın Dünya Bankası işbirliğiyle hazırladığı finansal okuryazarlık anketinin ön bulgularını ilk kez paylaştı. 10.264 kişi ve 3.009 hane ile gerçekleştirilen anketin ön sonuçlarına göre; 
Türk halkı finansal planlama ve kendi bütçelerini yönetme konusunda sorunlar yaşıyor; ödeme gücünün üzerinde borçlanıyor ve tasarruf edenler, öngörülmeyen acil ihtiyaçları için birikim yapıyor: 
• Katılımcıların yaklaşık %33'ü temel ihtiyaçlarının tamamını karşılamadan şahsi ve zaruri olmayan harcamalarını yaptığını belirtiyor. 
• Bununla tutarlı bir şekilde, katılımcılara "Kişisel olarak bütçenizin yetmediğini bildiğiniz halde gerekli olmadığına inandığınız şeyleri hangi sıklıkla alırsınız?" sorusuna %27'lik kesim "düzenli olarak" ve "bazen" cevaplarını verirken, %31'lik kesim bir önceki hafta yaptığı harcamaların miktarını bilmediğini ifade etti. 
• Ankete katılan kişilerin %53'ü kendilerinin veya hanelerinin ödemesi gereken borcu olduğunu belirtti. Bunların %23'ü ödeme güçlerinin üzerinde borçlandıklarını söyledi. 
• Ankete katılanların %38'i yiyecek ve diğer ihtiyaçlarını (kira, elektrik, gaz gibi) karşıladıktan sonra bir miktar paralarının kaldığını belirtirken, %32'si ise bunun düzenli olduğunu ifade etti. 
• Harcanmayan miktarın tasarruf edilmesinin arkasındaki sebeplerden en önemlisi %15,5'lik oran ile önceden öngörülemeyen, acil harcama ihtiyaçları için birikim yanıtı oldu. 
Konferansa ilişkin bir değerlendirme yapan Meral Eredenk ise yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Sermaye Piyasası Kurulu'nun ülkemizde finansal okuryazarlık düzeyinin ve farkındalığının artırılması amacıyla başlattığı 'Finansal Eğitim Ulusal Stratejisi Çalışmaları', birey ve ailelerin bilinçli finansal kararlar alabilmeleri için politika, eğitim, uygulama, araştırma ve koordinasyona yönelik stratejilerin belirlenmesi açısından son derece önemli bir adım. Bu stratejinin hayata geçirilme aşamasında Türkiye'deki tüm kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının, finansal okuryazarlık ve tasarruf bilincinin artırılması yönünde atılan adımlara katkıda bulunması büyük önem taşıyor. Türkiye'de finansal eğitim ulusal strateji belgesi konusunda hazırlıkların devam ettiği bir dönemde bu konferansla etkili analizlerin ve politika önermelerinin ortaya konulmasına katkıda bulunmayı amaçladık. Konferansın tüm katılımcıları da finansal okuryazarlık ve tasarruf bilincinin sağlıklı bir ekonomi için şart olduğu konusunda görüş birliğine vardı" dedi.

SOSYAL MEDYADA BİZ

Sabancı
Yukarı