Genel Kurul

Genel Kurul

2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Tutanak

Hazirun

Çağrı İlanı

Bilgilendirme Dokümanı

Esas Sözleşme Tadil Metni

2023 yılı Kâr Dağıtım Teklifi

2022 Olağan

Tutanak

Hazirun

Bilgilendirme dokümanı

Çağrı İlanı

2021 Olağan

Hazirun

Tutanak

Bilgilendirme dokümanı

Çağrı İlanı

Esas Sözleşme Tadil Metni

Vekaletname

2021 Olağanüstü

Ticaret Sicil Gazetesi

Hazirun

Tutanak

Bilgilendirme Dokümanı

Çağrı İlanı

Vekaletname

2020

Hazirun

Tutanak

Avivasa Esas Sözleşme Tadil Metni

2020 Yılı Kar Dağıtım Teklifi

Bilgilendirme Dökümanı

Çağrı İlanı

Vekaletname

2019

2019 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

2019 Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi

2019 Dönemi Kar Dağıtım Teklifi

Bilgilendirme Dökümanı

Çağrı İlanı

Çağrı ilanı TTSG

Vekaletname

2018

2018 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

2018 Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi

2018 mali yılı yönetim kurulu kar dağıtım teklifi

Bilgilendirme Dökümanı

Çağrı İlanı

Vekaletname

2017

2017 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Olağan Genel Kurulumuzda Hazır Bulunanlar Listesi

31 Aralık 2017 Faaliyet Raporu

Genel Kurulda Sorulan Sorular ve Cevaplar

14 Mart 2018 Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrı İlanı

14 Mart 2018 Olağan Genel Kurul Toplantısı Vekaletname

14 Mart 2018 Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı

2017 Mali Yılı Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Teklifi

2016

2016 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

21 Mart 2017 Olağan Genel Kurul Toplantısı Vekaletname

21 Mart 2017 Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı

21 Mart 2017 Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrı İlanı

2016 Mali Yılı Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Teklifi

2016 Faaliyet Raporu

31 Aralık 2016 Finansal Tablolar ve Dipnotlar

2015

2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Bilgilendirme Dokümanı

2015 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrı İlanı

Vekaletname Örneği

2015 Yılı Kar Dağıtım Teklifi

2015 Yılı Finansal Tablolar ve Dipnotlar

AvivaSA 2015 Yılı Faaliyet Raporu

2014

AvivaSA 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

AvivaSA Bilgilendirme Politikası

AvivaSA Kar Dağıtım Politikası

AvivaSA Kar Dağıtım Teklifi 2014

AvivaSA Ücret Politikası

Bağış ve Yardım Politikası

Vekaletname Örneği

2014 Faaliyet Raporu

Genel Kurul Çağrı İlanı

31 Aralık 2014 Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2014 Finansal Rapora İlişkin Beyan

31 Aralık 2014 Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar

Finansal Tablolar 2014 4.Çeyrek

16 Ekim 2014 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

2013

Olağan Genel Kurulumuzda Hazır Bulunanlar Listesi

2013 yılı Olağan Genel Kurulumuzun Toplantı Tutanağı

2012

2012 yılı Olağan Genel Kurulumuzun Gündemi

2012 yılı Olağan Genel Kurulumuzun Toplantı Tutanağı

Olağan Genel Kurulumuzda Hazır Bulunanlar Listesi

SOSYAL MEDYADA BİZ

Sabancı
Yukarı